ChristenUnie bedenkt een Gouden Raamtrekker in Zwolle

Gouden raamtrekkerChristenUnie-raadslid Wietse de Boer heeft de Zwolse wethouder Nelleke Vedelaar gevraagd volgend jaar de eerste ‘gouden raamtrekker’ uit te reiken. De door de ChristenUnie bedachte prijs is bedoeld voor de organisatie met het beste innovatieve idee voor de hulp in de huishouding.

De Zwolse gemeenteraad sprak afgelopen maandag over de hulp in de huishouding. Het college van burgemeester en wethouders gaf de raad de keuze uit vier scenario’s om de huishoudelijke hulp in Zwolle vorm te geven. De scenario’s omvatten forse en noodzakelijke bezuinigingen.

Bezuinigen door te innoveren
Volgens de ChristenUnie zijn die bezuinigingen alleen haalbaar als zorgorganisaties innoveren. ‘We dagen organisaties uit om de huishoudelijke hulp zo te organiseren dat ze zorg op maat leveren en dus doen wat nodig is. Kwalitatief goede hulp, maar zonder dubbelingen met andere zorg,’ legt De Boer uit.

Extra stimulans
De gouden raamtrekker moet voor organisaties een extra stimulans zijn om daar werk van te maken. ‘Wie een raamtrekker – een instrument in de huishoudelijke hulp – goed gebruikt, krijgt een veel helderder zicht. Die helderheid is nodig als je wilt innoveren.’ Wat De Boer betreft nemen in de jury naast de wethouder zorg ook medewerkers en cliënten plaats. ‘Zij moeten kijken welke innovatie én besparend werkt én de kwaliteit van de hulp niet schaadt.’

Back to top button