ChristenUnie niet blij met referendum over azc

De ChristenUnie heeft een groot vertrouwen in de representatieve democratie. Daarom is de ChristenUnie nooit fan geweest van het referendum. De recente ervaringen brengen daarin ook geen verandering. Referenda brengen een complex onderwerp terug tot een simpel vraagstuk waar je ja of nee tegen moet zeggen. De nuance verdwijnt. Terwijl juist een vraagstuk als de komst van een AZC nuance vraagt.

De ChristenUnie ziet die nuance terug in het zorgvuldig afgewogen besluit dat college en gemeenteraad hebben genomen om 600 vluchtelingen op te vangen gedurende de komende 15 jaar op de huidige waterschaplocatie. Gelukkig horen de ChristenUnie die nuance ook terug in de gesprekken met veel bewoners van de buurten Wipstrik, Berkum en Veldhoek.

Nooit een referendum
De ChristenUnie zal in dit vraagstuk nooit een referendum verkiezen. Door een aantal buurtbewoners is een inleidend referendumverzoek gedaan. Burgers mogen een referendum aanvragen, dat is vastgelegd in een verordening. Een groep bewoners uit Berkum/Wipstrik maakt nu gebruik van dit democratisch recht. De raad moet dan alleen procedureel toetsen of het verzoek voldoet aan de voorwaarden uit de verordening. Dat is het geval en daarom is het inleidend referendumverzoek door de raad goedgekeurd. Er waren geen gronden om het inleidend referendumverzoek af te keuren. Want ook al zit de ChristenUnie er niet op te wachten, toch moeten politici zich uiteraard houden aan de regels van een door de meerderheid vastgestelde verordening.

‘U hoeft nergens een handtekening te zetten’
Als de initiatiefnemers hun verzoek willen doorzetten, moeten zij binnen zes weken een definitief referendumverzoek indienen, ondersteund met 5.821 handtekeningen van Zwollenaren (6% van de kiesgerechtigden). Pas als dat lukt wordt het raadgevend referendum daadwerkelijk toegewezen. Dit referendum zal in dat geval in september plaatsvinden. Maar zo ver hoeft het niet te komen, want ruim 5800 handtekeningen is erg veel. Als u met ons van mening bent dat het AZC-besluit een genuanceerd en zorgvuldig afgewogen besluit is dat past bij het draagvlak van Zwolle, hoeft u nergens een handtekening te zetten en zal het definitief referendumverzoek er niet komen.

Back to top button