ChristenUnie heeft grote zorgen om coffeeshop aan Vechtstraat

De ChristenUnie is kritisch op de mogelijke komst van een coffeeshop aan de Vechtstraat. Deze week werd duidelijk wordt dat de aanvraag voor een vergunning door de gemeente in behandeling is genomen.

De ChristenUnie wil via schriftelijke vragen van het college weten welke impact de zienswijzen van omwonenden en ondernemers nu nog kunnen hebben. Raadslid Wietse de Boer: ‘Bij de informatiebijeenkomst bleek dat veel omwonenden, winkeliers en anderen, zoals het RIBW, grote zorgen hebben over de impact die een coffeeshop in dit gebied zou hebben. De ChristenUnie deelt die zorgen’.
De zorgen gaan over de verkeersveiligheid, de openbare orde in relatie tot de kwetsbaarheid van de buurt door de samenstelling ervan. De ChristenUnie is geen voorstander van coffeeshops en zeker niet op die plek.

De ChristenUnie stelt de volgende vragen aan het college:

1) We lezen in de informatienota dat omwonenden schriftelijk worden geïnformeerd over het besluit om de vergunningsaanvraag in behandeling te nemen. Wat wordt gecommuniceerd waaraan een zienswijze moet voldoen wil het ontvankelijk worden verklaard? En wat is de definitie van een omwonende? Hoe worden belanghebbenden die verder weg wonen betrokken?

2) wat was in 2014 de doorslaggevende reden waarom er geen vergunning is verleend voor een coffeeshop aan de Assendorperstraat?

3) ondernemers en omwonenden vrezen dat, door de komst van een coffeeshop, hun plannen en inspanningen om het winkelgebied te upgraden en het opvoedklimaat voor jongeren in de buurt te verbeteren teniet worden gedaan. Welke maatregelen is het college voornemens te nemen om genoemde plannen en inspanningen te ondersteunen, mocht de vergunning voor de coffeeshop toch verleend worden?

3) de ondernemer heeft op basis van de signalen uit de informatiebijeenkomst de openingstijden aangepast. Welke mogelijkheden ziet de gemeente om die openingstijden nog verder te verschuiven naar bijvoorbeeld van 16.00 tot 22.00 uur, teneinde de overlast nog meer te beperken?
Welke middelen heeft de gemeente om te handhaven op de openstelling op buiten de APV gemaakte afspraken? Welke zekerheid kan de gemeente de omwonenden bieden dat de ondernemer niet eenzijdig de openingstijden weer uitbreidt?

4) Daar waar sprake is van een beperkt aantal vergunningen waarbij het aantal gegadigden het aantal vergunningen overtreft (de zgn. schaarse vergunningen) zijn vergunningen voor onbepaalde tijd in beginsel niet toegestaan. Bij schaarse vergunningen is openbaarheid en transparantie verplicht zodat alle potentiële gegadigden een eerlijke kans hebben mee te doen.
Is hier volgens het college sprake van een schaarse vergunning?
Is een tijdelijke vergunning door het college in beeld als optie? Aan welke termijn wordt dan gedacht

Back to top button