ChristenUnie wil goed beheersplan voor azc in Zwolle

‘In een tijd van oorlog, onvrijheid en onrecht doen wat we kunnen doen om vluchtelingen vrede, vrijheid en recht te laten ervaren.’ Dat is volgens fractievoorzitter Gerdien Rots het uitgangspunt van de ChristenUnie in Zwolle nu het college van burgemeester en wethouders voorstelt een asielzoekerscentrum (azc) te vestigen in het pand van het voormalige waterschap Groot Salland in de wijk Oosterenk. De ChristenUnie is positief over dat voorstel.

‘De stad Zwolle heeft goede ervaringen met de opvang van vluchtelingen,’ stelt Rots. ‘Met de warme en onaflaatbare inzet van al die stadsgenoten bij de voormalige opvang in de IJsselhallen hebben we ervaren dat onze stad veel aan kan. Daar kunnen we op bouwen nu er voor langere tijd plaats wordt gemaakt voor asielzoekers in onze stad.’

Rots benadrukt dat het van groot belang is dat er een goed beheersplan komt, dat in samenspraak met politie, COA en stadsgenoten wordt opgesteld, om de veiligheidssituatie in en rond het azc zo goed mogelijk te versterken. ‘Intimidatie en andere vormen van fysiek of geestelijk geweld in de richting van christenen, vrouwen, homo’s of wie dan ook binnen of buiten het azc, mogen we nooit accepteren. Op die momenten geldt net zo goed dat we opkomen voor vrede, vrijheid en recht.’

‘Het mooie van Zwolle is de betrokkenheid, het noaberschap, het omzien naar elkaar dat onze stad typeert. Ik hoop en bid dat de inwoners van onze stad en onze gasten straks in het azc elkaar daarin kunnen versterken. Open staan voor elkaar en open staan voor de komst van het azc, past daar bij.’

Back to top button