vrijdag , 1 december 2023
Vluchtelingen IJsselhallen
In 2014 kwamen er ook vluchtelingen aan bij de IJsselhallen.

ChristenUnie Zwolle: Vluchtelingen in huis nemen

De ChristenUnie in Zwolle wil dat het mogelijk wordt voor Zwolse huishoudens om vluchtelingen op te nemen.

Volgens de ChristenUnie is het opnemen van vluchtelingen in huishoudens nog steeds een optie. ‘Ondanks twijfels gaf ook het COA afgelopen weekend aan dat dergelijke “onconventionele oplossingen moeten worden toegevoegd aan de conventionele [vormen van opvang].” Een rondgang langs de Zwolse woningcorporaties maakt duidelijk dat ook zij open staan voor inwoning van vluchtelingen bij huurders wanneer de huurders dat willen. Stichting Present geeft aan de registratie van Zwollenaren die hun huis open willen stellen voor een vluchteling voorlopig voor haar rekening te willen nemen’, schrijft raadslid Johannes de Vries.

De ChristenUnie wil vanavond de volgende vragen beantwoord hebben van het College van B en W:

1. Hoe staat het college tegenover het bieden van opvang aan vluchtelingen door Zwolse
huishoudens?
2. Is het college bereid om deze vorm van opvang te faciliteren en maatwerk te bieden
als regelgeving dit blijkt te belemmeren?
3. Is het college bereid om hierover een gesprek te initiëren met de relevante
maatschappelijke partners,
2 waarin ook het vormgeven van een zorgvuldig selectie-,
matchings- en begeleidingsproces ter sprake komt?