ChristenUnie in Zwolle heeft zorgen over drankgebruik

De ChristenUnie in Zwolle wil van het college van burgemeester en wethouders weten hoe het ervoor zorgt dat de op 1 januari gestarte pilot met de verkoop van alcohol in ‘normale’ winkels geen afbreuk doet aan een verantwoorde omgang met alcohol. Gemeenteraadslid Johannes de Vries stelt dat de capaciteit om toezicht te houden op bijvoorbeeld de verkoop van alcohol aan minderjarigen al beperkt is.

De Vries stelt in zijn schriftelijke vragen aan het college dat ‘steeds meer duidelijk wordt hoe ingrijpend de gevolgen zijn van te vroeg en te veel drinken, bijvoorbeeld voor de hersenen van jongeren. Onze inspanningen om dat te voorkomen, mogen niet te niet worden gedaan door de te houden pilot.’

Het ontstaan van ‘mixfuncties’ – horeca die producten verkopen, maar dus ook winkeliers die alcohol in de schappen zetten – is een actuele trend. De gemeente Zwolle doet mee aan een pilot om hiermee te experimenteren. Die pilot moet uitwijzen hoe we als gemeente om kunnen gaan met belangrijke vragen die er rond het ontstaan van mixfuncties zijn.

‘De ChristenUnie denkt graag mee over een aantrekkelijke en onderscheidende binnenstad,’  zegt Johannes de Vries. ‘Maar wat de ChristenUnie betreft is ook een verantwoorde omgang met alcohol, met name als het gaat om de verkoop aan jongeren, heel belangrijk. De Drank- en Horecawet biedt hiervoor regels die gelden voor onder meer slijterijen, supermarkten en horeca, waar de gemeente toezicht op houdt en op handhaaft. Ik wil van het college weten hoe het van plan is om dat ook in deze pilot handen en voeten te geven.’

Back to top button