‘Coalitie moet kleur bekennen over toekomst Wezo’

Aanstaande maandag vindt in de Zwolse gemeenteraad een debat plaats over de toekomst van de  Wezo. De Zwolse SP-fractie vindt het hoog tijd worden dat de coalitiepartijen (PvdA, ChristenUnie, D66 en VVD) kleur bekennen en zich duidelijk uitspreken over de toekomst van Wezo. Werknemers van de Wezo zouden duidelijkheid moeten krijgen volgens de SP.

Sinds januari 2015 is het niet meer mogelijk dat er nieuwe medewerkers instromen in de sociale werkvoorziening. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moeten vanaf nu zoveel mogelijk binnen het bedrijfsleven en de overheid werk vinden: de zogenoemde inclusieve arbeidsmarkt. In Zwolle wil het college dit bereiken door het opzetten van een netwerkorganisatie.

Marktdenken
SP-gemeenteraadslid Bert Sluijer: ‘Die inclusieve arbeidsmarkt heeft zich tot nu toe niet bewezen en leunt te veel op goed vertrouwen in de markt en wensdenken. Het proces komt traag op gang en de successen die  gemeld worden, zijn juist te danken aan gedetacheerde medewerkers uit de huidige sociale werkplaatsen. De SP wil dat de gemeente stevig grip houdt op het gebeuren en daarbij de mogelijkheden van Wezo en haar medewerkers optimaal benut en uitbouwt.’

De gemeente Zwolle is per 1 januari 2016 beoogd enig eigenaar van Wezo. Als de diverse gemeenteraden akkoord gaan, zal Zwolle op die datum de aandelen overnemen van de huidige mede aandeelhouders Dalfsen, Hattem, Raalte en Zwartewaterland.

Bert Sluijer: ‘De SP is altijd voorstander geweest om enig eigenaar te worden. Daarmee krijgen we meer en directer invloed. Maar we worden natuurlijk niet enig eigenaar om de Wezo vervolgens te verwaarlozen of versneld af te bouwen. De expertise, kennis en mogelijkheden bij Wezo moeten volop worden gebruikt bij de nieuwe taken van de Participatiewet. Die visie zie ik  niet terug bij dit college van B&W. Samen met andere oppositiepartijen heeft de SP diverse malen aandacht gevraagd voor Wezo en haar medewerkers. Nu wordt het tijd dat ook de coalitiepartijen kleur bekennen en helder aangeven welke toekomst zij Wezo willen geven.’

Back to top button