woensdag , 21 februari 2024

Code oranje IJsselgebied, wellicht grootschalige maatregelen

Rijkswaterstaat heeft wegens het hoogwater code oranje afgegeven voor het IJsselgebied. Indien nodig worden grootschalige maatregelen voorbereid.

In het landelijke draaiboek Hoogwater en Overstromingen heeft de rijksoverheid uiteen gezet wat te doen bij calamiteiten. Daarin zijn kleurcoderingen afgegeven. Code oranje is de op een na hoogste. Het betekent:

  • De dreiging van het hoogwater neemt (naar verwachting) toe.
  • Waterbeheerders nemen verdergaande maatregelen. Indien nodig worden grootschalige maatregelen voorbereid. Gebruiksfuncties op en aan het water worden beperkt. Lichte schade aan waterkeringen kan
    optreden.
  • Kleurcode oranje komt gemiddeld eens in de vijf jaar voor.

De afvoer van de IJssel bedraagt op dit moment ongeveer 970 kubieke meter per seconde. Deze gaat de komende dagen verder toenemen naar zo’n 1250 kubieke meter per seconde op 29 december. ‘Vanuit de regionale gebieden en polders wordt eveneens fors water aangevoerd op het IJsselmeergebied’, zo laat Rijkswaterstaat weten.

Bij de gebieden rondom de IJssel staan al noodplannen klaar. Er wordt rekening gehouden dat de rivier nog vóór de jaarwisseling kan overstromen.

Waterpeil Zwolle

Ook in Zwolle neemt het waterpeil toe, vooral in de grachten rond en in de binnenstad. De gemeente Zwolle roept inwoners op om problemen met het hoogwater te delen. Dat kan via: zwolle.nl/wateroverlast Waterschap WDO Delta zegt in goed contact te staan met de gemeente Zwolle. ‘In Zwolle staat het water ook hoog. Hierover is goed en intensief contact met Gemeente Zwolle. We verwachten halverwege deze week een piek in de waterstand. Mogelijk komt er nog 10 centimeter bij. Het water in de Vecht stijgt nog even door, daar verwachten we de piek op 27 december. Door de hogere waterstanden op de IJssel is het mogelijk dat de nevengeul Reevediep komende dagen vanuit de IJssel gaat meestromen. Dat zou voor het eerst zijn.’