vrijdag , 1 maart 2024
The New Balance

Coffeeshop New Balance vreest voor sluiting

The New BalanceCoffeeshop The New Balance vreest dat het haar deuren in Zwolle moet sluiten. Daarmee zouden 17 werknemers op straat komen te staan.

De coffeeshop heeft een brandbrief naar de gemeente gestuurd, waarin ze haar zorgen uit. Door de komst van 300 sociale huurwoningen in de stad wil de gemeente het pand aan de Derde Bredehoek 1 verkopen. Sinds 1996 huurt de coffeeshop de ruimte van de gemeente.

Impact
De eigenaren schrijven: ‘Bij de overweging om tot verkoop van dit pand over te gaan, lijkt geen rekening te zijn gehouden met de impact daarvan door de aanwezigheid van een coffeeshop. Voor een coffeeshop en de (her)huisvesting daarvan, gelden op basis van het huidige drugsbeleid namelijk strikte regels. Als de verkoop uiteindelijk doorgaat en er niet tijdig een nieuwe geschikte locatie beschikbaar is binnen de gemeente, betekent verkoop indirect bedrijfsbeëindiging. Ter illustratie: de 5e kandidaat voor een coffeeshop in Zwolle zoekt al ruim een jaar tevergeefs naar een pand.’

Banen verloren
Volgens de coffeeshop heeft de sluiting ook consequenties voor de openbare orde in Zwolle. Er zal volgens de eigenaren een sterkere toestroom richting de drie resterende coffeeshops in de stad komen. ‘Met alle mogelijke risico’s van overlast tot gevolg. The New Balance wordt dagelijks namelijk door ca. 200 à 300 klanten bezocht. Bovendien zou dit verlies van werk/inkomen voor de 17 werknemers van The New Balance betekenen. Daarbij laten we het verloren gaan van ons in 30 jaar zorgvuldig opgebouwde bedrijf nog buiten beschouwing’, wordt er in de brief gewaarschuwd.