College: geen steun voor Stichting Goudsteeg21

Het Zwolse college wil geen steun verlenen aan de toekomstplannen van Stichting Goudsteeg 21. Daarmee lijkt een einde te komen aan de plannen voor concerten in het voormalige Muzerie-pand.

Volgens het college loopt de gemeente veel risico met het plan van Stichting Goudsteeg 21. Het Ondernemingsplan van Stichting Goudsteeg 21 gaat uit van een incidentele investering van de gemeente Zwolle van € 99.500 en een incidentele exploitatie subsidie van totaal € 90.971. In totaal komt de (meerjarig) incidentele investering neer op € 190.471 van de gemeente Zwolle. Daarnaast verzoeken de initiatiefnemers de gemeente om voor de komende 5 jaar garant te staan voor huurkosten, wat neerkomt op een maximaal bedrag van €312.500 (5 maal de huur á € 62.500).

Financiële risico’s
Het college is duidelijk dat de financiële risico’s te groot zijn, schrijft ze in een informatienota aan de gemeenteraad. ‘Gezien de financiële consequenties adviseren wij u dit initiatief op deze locatie niet financieel te ondersteunen. Binnen de begroting van Cultuur is niet voldoende ruimte beschikbaar voor het financieren van een investering met deze omvang.’

Kunstenaars
De Stichting Goudsteeg 21 wil gebruik maken van het voormalige Muzerie pand. ‘We willen het Zwolse publiek de kans geven in aanraking te komen met minder bekende maar desalniettemin interessante artiesten en kunstenaars en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn’, staat er in de statuten.

Back to top button