woensdag , 21 februari 2024
William Dogger Swollwacht
Swollwacht-wethouder William Dogger.

College wil prullenbakken niet terugplaatsen

Het College van B en W voelt er niets voor om (een deel van de) wegbezuinigde prullenbakken terug te plaatsen. Volgens wethouder William Dogger (Swollwacht) is daar onder de burgers helemaal geen behoefte aan.

Meer dan 1.000 prullenbakken moesten in 2015 worden verwijderd in Zwolle om een bezuiniging van 170.000 euro te realiseren. Zo’n drie maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 riepen alle partijen op om een onderzoek in te stellen naar het terugplaatsen van de afvalbakken. In de stad waren namelijk véél klachten gekomen over zwerfafval. ‘Zwolle wil een gastvrije stad zijn, een schone stad en een gastvrije stad gaan hand in hand.’

Na het weghalen van de prullenbakken kwamen Zwollenaren in actie. Er werd zelfs een petitie begonnen om de afvalbakken weer terug te plaatsen.

Speelplaatsen
Maar nu – ná de gemeenteraadsverkiezingen – laat het College weten dat er helemaal geen behoefte in Zwolle is om de afvalbakken terug te plaatsen, ondanks de massale klachten op social media en de petitie. Er bleek in gesprekken met burgers alleen behoefte te zijn om een aantal afvalbakken bij speelplaatsen terug te plaatsen, maar ook daar heeft wethouder William Dogger (Swollwacht) geen trek in. ‘De kosten voor het terugplaatsen van afvalbakken bij deze locaties zijn structureel ca. € 35.000 en komen ten laste van de Algemene Middelen. Dit is tegenstrijdig met de oorspronkelijke bezuinigingsopgave.’