‘Criminele bendes verdwenen uit Holtenbroek’

Volgens burgemeester Henk Jan Meijer is er in Holtenbroek geen sprake meer van de aanwezigheid van twee criminele Antilliaanse groepen die eerder voor veel overlast zorgden.

Volgens de Zwolse burgemeester bestaan de criminele bendes Gai Nan en Andante Pad feitelijk niet meer als groep. ‘De persoonsgebonden aanpak van de voormalig leden van deze criminele groepen is effectief. Een deel heeft op dit moment dagbesteding/werk en hulpverlening. Mensen in detentie worden actief gevolgd en bij vrijlating wordt ook voor hen de persoonsgebonden aanpak direct opgestart of voortgezet (contacten vinden voor zover mogelijk ook al in detentie plaats)’, zegt Meijer in een informatienota aan de raad.

Sociale structuur
Meijer geeft namens het College van B & W informatie over de stand van zaken in Holtenbroek. Daar vonden vorige week drie gewelddadige incidenten plaats: een moeder mishandelde een kinderjuf, er was een schietpartij en een man stak zijn ex-vrouw neer. Volgens de burgemeester zijn het slechts incidenten. ‘Er is op dit moment ook niet direct aanleiding om aan te nemen dat (een van) deze incidenten te maken hebben met de eerder geconstateerde criminele en overlastgevende groepen en de daarmee samenhangende problemen in de wijk. Uiteraard blijven wij wel volop oog houden voor de situatie in de wijk. De sociale structuur in delen van de wijk is kwetsbaar en vraagt blijvend onze nadrukkelijke aandacht.’

Criminele groepen
De groepen die in het verleden overlast veroorzaakten, bestaan nagenoeg niet meer, zegt Meijer te weten. ‘De criminele groepen Gai Nan en Andante Pad bestaan feitelijk niet meer als groep. De persoonsgebonden aanpak van de voormalig leden van deze criminele groepen is effectief. Een deel heeft op dit moment dagbesteding/werk en hulpverlening. Mensen in detentie worden actief gevolgd en bij vrijlating wordt ook voor hen de persoonsgebonden aanpak direct opgestart of voortgezet. Contacten vinden voor zover mogelijk ook al in detentie plaats.

Buurtonderzoek
Volgens de burgemeester zijn veel inwoners en winkeliers in Holtenbroek tevreden over de aanpak van de wijk. Uit een grootschalig buurtonderzoek van de gemeente over het jaar 2014, blijkt echter dat bewoners juist vinden dat Holtenbroek achteruit gaat.

Back to top button