Culturele sector in Zwolle op omvallen, oppositie kraakt noodplan wethouder

De Zwolse fracties van de PvdA en D66 willen dat er per direct steun komt voor culturele makers in Zwolle. Het plan van GroenLinks-wethouder Monique Schuttenbeld is onvoldoende, menen de twee oppositiepartijen. ‘Geef nu eerst geld aan makers in acute nood zodat ze er straks nog zijn om überhaupt projecten uit te voeren.’

Veel culturele makers en organisaties in Zwolle hebben vanwege de corona maatregelen het water tot aan de lippen staan. Daarom is er volgens de fracties van PvdA en D66 in Zwolle snel noodsteun nodig om te voorkomen dat er nu al makers wegvallen.

Het Rijk heeft 1,4 miljoen euro beschikbaar gesteld voor Zwolle. Wethouder Monique Schuttenbeld (cultuur) stelt voor om dit geld vooral te besteden aan nieuwe projecten. Patty Wolthof (PvdA) en Mark Oldengarm (D66) luiden de noodklok: geef nu eerst geld aan makers in acute nood zodat ze er straks nog zijn om überhaupt projecten uit te voeren.

Helpen overleven
De gemeente Zwolle liet deze week weten dat de Rijkssteun voor cultuur onder meer ingezet gaat worden voor het verstrekken van opdrachten aan ZZP’ers. Een goed idee wat betreft PvdA en D66. Maar zet niet alle middelen in op de toekomst, er is ook acute nood onder makers in de stad. Mark Oldengarm: ‘Er is nú geld nodig om ervoor te zorgen dat zij overeind blijven. In andere steden zie je dat de Rijkssteun voor cultuur wel wordt ingezet om juist deze groep te helpen overleven. En dat is in Zwolle ook keihard nodig.’

Volstrekt onvoldoende
Dat de nood in Zwolle hoog is, weet ook Patty Wolthof: ‘We hebben met heel veel makers gesproken en het verhaal dat we steeds weer horen is dat de bestaande regelingen volstrekt onvoldoende zijn om het hoofd boven water te kunnen houden. Voor veel cultuurmakers in de stad is het werk het afgelopen jaar volkomen opgedroogd. Zij hebben nu financiële steun nodig.’

Binnenkort vindt er een debat in de gemeenteraad plaats over de besteding van de compensatiegelden voor cultuur.

Back to top button