D66 blijft scherp op Kerkelijke Wijkteams in Zwolle

D66 blijft opletten of de privacy in het sociale domein gewaarborgd blijft nu er ook Kerkelijke Wijkteams worden opgericht. Ook zal de fractie vragen blijven stellen aan de wethouder. Daarmee reageert ze op een verwijt van het Diaconaal Platform Zwolle en Podium van Kerken die vinden dat wethouder Nelleke Vedelaar niet de aangewezen gesprekspartner daarvoor is.

D66-raadslid Henk Schippers stelde maandagavond al vragen over het persbericht waaruit valt op te maken dat kerken in Zwolle met Kerkelijke Wijkteams gaan beginnen, om op die manier casussen te bespreken met de sociale wijkteams. Ongewenst, vinden velen. De kerkelijke organisaties reageerden geagiteerd op het gedrag van D66 en stelden dat de partij in gesprek moet met hen en niet met de wethouder. Schippers: ‘Ik vind het niet vreemd dat wij (raadslid en kerkelijk vertegenwoordiger) vanuit verschillende rollen anders aankijken tegen de scheiding tussen kerk en staat. Dit is wat mij betreft geen zaak van goed of fout of gelijk of ongelijk maar een zaak van perspectief.’

D66-raadslid Henk Schippers

Heel scherp
Schippers zegt ervoor te waken dat organisaties de plicht van het sociale wijkteam zullen overnemen. ‘Wat betreft de verhouding in het sociaal domein: laat ik nogmaals benadrukken dat ik enorme waardering en respect heb voor het vele goede werk dat kerken (maar ook anderen) doen voor de mensen in onze stad. En vanuit mijn rol als raadslid wil ik dit ook zeker ruimte geven en steunen waar dit kan. Wel blijf ik ook hier heel scherp op de rol van de overheid. Immers, de overheid is en blijft verantwoordelijk voor goede en passende zorg voor iedereen. Het zal wat mij betreft niet gebeuren dat welk initiatief dan ook deze plicht zal overnemen.’

Naamswijziging
In dezelfde raadsvergadering pleitte de VVD ervoor om de naam van Kerkelijke Wijkteams te veranderen, omdat die te veel zou lijken op de sociale wijkteams. Eerder vandaag lieten de Diaconaal Platform Zwolle en Podium van Kerken weten daar geen boodschap aan te hebben. Schippers: ‘De naam kerkelijke wijkteams en de wens om periodiek met sociale wijkteams casuïstiek en ontwikkelingen in de wijk te bespreken zoals weergegeven in de mediaberichten vind ik zorgwekkend, want het gaat richting het overnemen van een overheidstaak, wat mij betreft onnodig, en ook ongewenst. Dit was voor mij reden om het college te vragen om namens de raad met partijen in gesprek te gaan en de uitkomsten terug te koppelen.’

Scheiding kerk en staat
Bewust heeft D66 de route van de wethouder gekozen en niet die van het gesprek met de kerken. ‘Want dit gaat over vertalen van beleid naar uitvoering en net als een scheiding tussen kerk en staat in zowel positie, rol als gedrag geloof ik ook in een scheiding van taken en rollen tussen een raadslid als volksvertegenwoordiger en de wethouder als bestuurder. Wat mij betreft is dit een zaak voor het bestuur, en is het aan mij de taak om dit niet met eigen acties te doorkruisen, maar dit nauwgezet vanuit mijn rol in de raad te blijven volgen.’

Back to top button