D66 wil opheldering over faillissement zwemschool Akwaak

De fractie van D66 in Zwolle wil opheldering over het faillissement van zwemschool Akwaak waar 700 kinderen les hebben.

‘Het faillissement van Akwaak is zorgelijk voor de medewerkers en voor de kinderen die zwemles en hun ouders’, stelt D66-raadslid Claudia van Bruggen. ‘Op dit moment zijn er in Zwolle al wachtlijsten  voor zwemonderwijs. Meerdere Zwollenaren wijken daarom nu al uit naar zwembaden in omliggende gemeenten. Als het aanbod van Akwaak wegvalt zal het aanbod nog verder terugvallen.’

D66 stelt de volgende vragen aan het College:

1) Is de wethouder bekend met het faillissement van Akwaak?

2) Deelt de wethouder de zorgen over de beschikbaarheid van voldoende zwemonderwijs in Zwolle?

3) Waren er bij de wethouder signalen bekend over de financiële sitiuatie bij Akwaak? En zo ja, was het faillissement te voorkomen geweest door bijvoorbeeld in contact te treden met de eigenaar van het gebouw?

4) Welke rol ziet de wethouder voor de gemeente Zwolle met betrekking tot Akwaak en tot de beschikbaarheid van zwemonderwijs in Zwolle?

5) Welke mogelijkheden heeft de gemeente om bij een eventuele doorstart de nieuwe exploitant te ondersteunen zodat Zwolse kinderen over een poosje niet opnieuw in de kou staan?

Back to top button