D66 wil uitleg over situatie Pro Juventus

D66 Zwolle wil opheldering van het College over de ontstane situatie van (jeugd)ggz-instelling Pro Juventus dat op 1 maart de deuren sluit. Eerder berichtte ZwolleNu al over een schrijnend rapport van de inspectie over allerlei tekortkomingen bij de organisatie, waardoor de patiëntveiligheid in gevaar was.

‘Onlangs werd duidelijk dat jeugdzorgaanbieder Pro Juventus stopt. In verschillende media lezen we over de problemen’, schrijft D66 Zwolle.’De werkzaamheden van het bedrijf met vestigingen in Wezep, Wijhe, Kampen en Ommen worden overgenomen door andere zorgaanbieders in de regio. Kinderpsychiaters en regievoerders hebben ander werk gevonden of starten binnenkort elders. Ouders krijgen van de een op andere dag te horen dat hun hulpverlener niet meer bij Pro Juventus werkt. Hierdoor komt de continuïteit van de zorg op meerdere terreinen (voorschrijven medicatie, behandeling bij psychiater/psycholoog etc.) voor deze kinderen in gevaar.’

Groot aantal tekortkomingen
De inspectie heeft tijdens het bezoek aan de Pro Juventus locatie Wijhe een groot aantal tekortkomingen geconstateerd bij de getoetste thema’s governance, personeel en
dossiervoering wat tot allerlei problemen en risico’s leidde waar ook cliënten de gevolgen
van ondervinden. ‘Omdat het belangrijk is dat kinderen en jongeren goed geholpen worden,
dat er zorgvuldig met hun gegevens wordt omgegaan en dat zij geen problemen krijgen door
het stoppen van Pro Juventus (of welke organisatie dan ook) heeft D66 de volgende vragen’:

1. Om hoeveel Zwolse cliënten gaat het, hoeveel daarvan vallen onder jeugdzorg?
2. Hoe kan het dat de gemeente niet eerder constateerde dat er zo veel misging bij
Pro Juventus en welke oplossingsrichting ziet het college in het geval van andere
organisaties?
3. Hebben de sociale wijkteams in een eerder stadium signalen opgevangen over
de situatie bij ProJuventus? Zoja, hoe is daar op gereageerd. Zonee, waarom
waren de sociale wijkteams hier niet van op de hoogte?
4. Worden er scenario’s / draaiboeken opgesteld door organisaties voor het geval
zij (moeten) stoppen en kan de gemeente en/of de inspectie hier een rol bij
spelen?
5. Op welke manier worden deze cliënten ondergebracht bij andere
zorgaanbieders?
6. Hoe wordt er voor een zorgvuldige professionele overdracht gezorgd?
7. Welke rol is hier voor de gemeente weggelegd?
8. Hoe worden de gegevens in de dossiers beschermd en hoe worden ouders hierin betrokken?
9. Hoe zorgen we ervoor dat hulpverleners (waar kinderen een vertrouwensband mee hebben opgebouwd als het goed is) bij problemen en het stoppen van organisaties zorgen voor een goede overdracht en afscheid van hun cliënt?

Eerder stelde ZwolleNu ook al een aantal vragen aan verantwoordelijk wethouder Michiel van Willigen (ChristenUnie). Die vertelde toen geschrokken te zijn.

Back to top button