D66 wil van gemeente weten wat ze doet met privacy-gegevens inwoners

De fractie van D66 in Zwolle wil van de gemeente weten wat ze doet met de privacy-gegevens van inwoners tijdens de coronacrisis.

Overheden hebben in tijden van de coronacrisis extra mogelijkheden om data van anderen te verwerken zonder expliciete toestemming van de betrokkene. ‘In andere landen wordt persoonlijke data van inwoners ingezet om de verspreiding van het virus te beperken, maar niet altijd is helder wat overheden verder met de opgehaalde informatie doen. Ook in Nederland komt er in deze periode data beschikbaar, bijvoorbeeld bij het aanvragen van financiële steun door ondernemers, bij het in kaart brengen van het aantal corona-patiënten of bij het bereiken van kwetsbare leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben’, zegt D66-raadslid Claudia van Bruggen.

Geolocatie mobiele telefoons
De European Data Protection Board heeft vorige maand een statement gepubliceerd waarin het aangeeft dat privacybescherming nog altijd geldt, ook ten aanzien van maatregelen om het coronavirus terug te dringen. ‘Maar de AVG geeft wel de mogelijkheid voor werkgevers en zorgautoriteiten om in uitzonderingssituaties gezondheidsgegevens te verwerken zonder expliciete toestemming van de betrokkene. En ook het gebruik van geolocatie van mobiele telefoons (denk aan de discussie rond de corona-app) is onder voorwaarden mogelijk. We hebben als controlerend orgaan – zeker lokaal – weinig zicht op wat er exact met opgehaalde data gebeurt en in hoeverre er gebruik wordt gemaakt van de uitzonderingssituatie’, meent Van Bruggen.

Vragen aan College
D66 Zwolle heeft de volgende vragen aan het College gesteld:

 • Is het college het met D66 eens dat de bescherming van persoonlijke gegevens van
  inwoners een grondrecht is die zo veel als mogelijk nageleefd dient te worden?
 • In hoeverre maakt de gemeente Zwolle gebruik van persoonlijke gegevens van
  inwoners in relatie tot maatregelen die verband houden met de corona-crisis?
 • Op welke wijze brengt de gemeente inwoners op de hoogte als er gebruik gemaakt
  wordt van zijn of haar persoonlijke gegevens?
 • Maakt de gemeente Zwolle gebruik van de uitzonderingssituatie die binnen de AVG
  aangegeven wordt en de mogelijkheid biedt om zonder toestemming gebruik van
  persoonlijke gegevens van betrokkenen te maken?
 • Zo ja, om welke gevallen gaat het?
Back to top button