D66 ziet ruimte om delen binnenstad te slopen

De fractie van D66 dringt aan om delen van de binnenstad te slopen. ‘Het perspectief dat we daarmee bieden aan inwoners, ondernemers en bezoekers van Zwolle is het wat ons betreft meer dan waard om mee aan de slag te gaan.’

Tijdens de begrotingsbehandeling voor 2016 liet D66 al weten om het gedeelte bij de Weeshuispassage en de V&D het liefst te laten slopen. Met het faillissement van het warenhuis en de discussie over de binnenstad wil D66 nu ook dat er daadwerkelijk actie komt. ‘Wat onze fractie betreft biedt sloop van gebouwen perspectief voor de stad’, zeggen fractievoorzitter Sonja Paauw en raadslid Mark Oldengarm.

Park of plein
Zij vinden dat er vanuit een lange termijn visie niet eindeloos geprobeerd moet worden ongebruikte panden – waar dan ook in de stad – telkens weer van een (tijdelijke) functie te voorzien. ‘Er zijn locaties in de stad die eigenlijk vragen om een rigoureuze ingreep: sloop. Niet als doel op zich, maar om een aantrekkelijker, duurzamer en prettiger Zwolle te creëren. Sloop genereert ruimte voor bijvoorbeeld een park of een plein. Waarmee de stad voor een deel weer teruggegeven wordt aan de inwoners.’

Financiële consequenties
D66 heeft daar ook de financiële consequenties voor over. ‘Het is niet iets dat je zomaar regelt. Het vergt een investering in tijd én geld. Maar het perspectief dat we daarmee bieden aan inwoners, ondernemers en bezoekers van Zwolle is het wat ons betreft meer dan waard om mee aan de slag te gaan. Wij zien ruimte.’

[advpoll id=”41″ title=”Poll” width=”250″]

Back to top button