woensdag , 21 februari 2024

Deel van Assendorp gaat op de schop (en zo komt het eruit te zien)

Een deel van Assendorp gaat op de schop. De gemeente is inmiddels begonnen met de herinrichting van de Kop van Assendorp.

Dat project bestaat uit uit vernieuwingen aan de Assendorperstraat en Groot Wezenland, het gebied tussen de Van Karnebeekstraat en de Luttenbergstraat. Naar verwachting is het werk in oktober afgerond. Er komen smallere wegen, bredere stoepen, extra groen, en meer ruimte voor terrassen en fietsenstallingen.

Tijdens de werkzaamheden zijn er omleidingen voor auto’s, fietsers en bussen. Dit wordt met borden aangegeven. Woningen en winkels blijven bereikbaar tijdens de werkzaamheden.

Extreme weersomstandigheden

Deze herinrichting verbetert de looproute vanuit de binnenstad naar de Assendorperstraat. Ook wordt de kruising met de Luttenbergstraat veiliger. De nieuwe busroute en bushaltes zorgen voor een kortere en logischer route. Er komt veel extra groen. Daardoor wordt het gebied beter bestand tegen extreme weersomstandigheden ten gevolge van klimaatverandering. De hoeveelheid parkeerplaatsen blijft gelijk.