Dertien personen solliciteren naar burgmeesterschap Zwolle

Dertien personen hebben bij Commissaris van de Koning Andries Heidema hun interesse kenbaar gemaakt voor het burgemeestersambt van Zwolle. Het gaat om 2 vrouwen en 11 mannen, in de leeftijd van 36 tot 62 jaar. Elf kandidaten hebben of hadden een hoofdfunctie in het openbaar bestuur.

Vacature 
De sollicitatietermijn liep van 13 maart tot 4 april. Het burgemeestersambt in Zwolle is per 1 september a.s. vacant door het vertrek van burgemeester Henk Jan Meijer.

Hoe verder
De gemeenteraad heeft op 11 maart het profiel voor de nieuwe burgemeester vastgesteld. De komende tijd staat in het teken van het inwinnen van informatie en het voeren van sollicitatiegesprekken. Daarna zal de Commissaris van de Koning met de vertrouwenscommissie uit de raad de selectie van kandidaten bespreken. Deze commissie gaat met die kandidaten in gesprek. Zij brengt verslag van bevindingen uit aan de gemeenteraad en bereidt de aanbeveling voor. Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad om de beste kandidaat voor Zwolle bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor te dragen. De procedure is erop gericht dat de nieuwe burgemeester in september 2019 kan beginnen.

Back to top button