Diezerstraat wordt weer tweerichtingsverkeer

Vanaf zaterdag 26 juni geldt geen eenrichtingsverkeer meer in de Diezerstraat. De marktkramen die tijdelijk op de Oude Vismarkt stonden verhuizen weer naar de Melkmarkt. Het eenrichtingsverkeer en de fietsvrije gedeeltes op de Melkmarkt blijven voorlopig nog wel bestaan.

Het eenrichtingsverkeer in een deel van de Diezerstraat en de tijdelijke verhuizing van de non-food marktkramen naar de Oude Vismarkt golden vanaf 1 mei. Omdat het steeds drukker werd in de stad, was er extra ruimte nodig om veilig en verantwoord te kunnen winkelen. De maatregelen zijn niet meer nodig door het teruglopend aantal besmettingen en de steeds hoger wordende vaccinatiegraad.

Nog geldende maatregelen
Een aantal andere maatregelen blijven voorlopig bestaan, zoals het eenrichtingsverkeer en de fietsvrije gedeeltes op de Melkmarkt. De pop-up fietsenstallingen die op diverse plekken in Zwolle zijn ingericht blijven voorlopig ook behouden.

Back to top button