Dit gaat er veranderen in de binnenstad van Zwolle

De binnenstad van Zwolle moet een opknapbeurt krijgen om bezoekers naar de stad te blijven lokken. Tal van veranderingen zullen er de komende periode worden doorgevoerd. We hebben de belangrijkste plannen op een rijtje gezet.

Zwolle heeft de ambitie de meest aantrekkelijke binnenstad van Noordoost-Nederland te worden en te blijven. Daarom wil het stadsbestuur flink investeren in het centrum en de gebieden daaromheen. Dit gaat er zoal veranderen in het centrum:

Algemeen

 • Gevarieerd aanbod aan winkels, restaurants, cafés, cultuur en evenementen. Daarnaast verdient het wonen in en om de binnenstad een impuls.
 • De leefbaarheid moet verbeteren. Minder auto’s en een beter gebruik van het aanwezige groen en water.
 • Binnenstad en de wijken en gebieden daaromheen moeten beter op elkaar aansluiten. Bijvoorbeeld de verbinding tussen Hanzeland, de spoorzone en de binnenstad. Maar ook de gebieden in de binnenstad zelf, met het Broerenkwartier als belangrijkste aandachtspunt.
 • Extra inzet op evenementen en promotie moet zorgen voor meer bezoekers aan de binnenstad, die daarna vaker terugkomen, langer blijven en meer besteden
 • Versterking van de horecafunctie. Kwaliteit gaat boven kwantiteit. Horeca kan worden ingezet om de stedelijke beleving te bevorderen en delen van de binnenstad en omliggende schil beter met elkaar te verbinden.
 • De herontwikkeling van het Broerenkwartier is een belangrijke opgave. Het gebied moet beter aansluiten op de rest van de binnenstad. Nieuwe ontwikkelingen moeten een mix van functies bevatten zodat het gebied van monofunctioneel naar multifunctioneel transformeert.
 • Volop ruimte voor kleinschalige culturele initiatieven, zowel voor het grote publiek als voor specifieke doelgroepen.
 • De potentie van de Grote Kerk versterken, zodat deze een (extra) trekpleister wordt.
 • Verkennen mogelijkheden voor het verruimen van de openingstijden voor winkels zodat die optimaal aansluiten op de behoeften van bezoekers.

Thorbeckegracht
Er zal worden geïnvesteerd in de groenvoorziening in het centrum. In de nieuwe plannen speelt dat hoofdstuk een belangrijke rol. Zo zijn er bijvoorbeeld de volgende plannen:

 • Stimuleren van de komst van meer, beter en multifunctioneel groen, onder meer door een betere verbinding tussen de historische binnenstad en het stadspark Wezenlanden.
 • Aansluiten bij initiatieven van bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en gebruikers.
 • Het benutten van de kansen die de stadsgrachten en Thorbeckegracht bieden.
 • Onderzoeken hoe centrum gericht autoluw doorontwikkeld kan worden, in combinatie met meer parkeergelegenheid rondom de binnenstad.
 • Wonen in en rond de binnenstad wordt steeds belangrijker. Gemeente ondersteunt hierbij vooral energiezuinige, toekomstbestendige nieuwbouw en herstructurering.

 

Noordereiland parkeren Zwolle

Ook wil de gemeente de schil rondom de binnenstad beter benutten. De ideeën daarvoor zijn:

 • meer grootschalige stedelijke functies rondom de binnenstad c.q. aan de singels een plek te geven indien deze niet passen in de binnenstad.
 • Het nog beter verbinden van de historische binnenstad met de omliggende schil qua sfeer en beleving.
 • Het verbeteren van de entrees naar de binnenstad, vooral vanuit noordoostelijke richting.
 • Verkennen van de mogelijkheden hoe de route van het station naar de binnenstad aantrekkelijk kan worden gemaakt en de spoorzone en Hanzeland beter verbinden met de binnenstad.
 • Onderzoeken van de potentie van de noordoostkant van de binnenstad, met name Noordereiland.

Kijk HIER voor alle ideeën voor veranderingen aan de binnenstad.

Back to top button