De metamorfose die Holtenbroek te wachten staat

Zwolle staat in 2020 in de steigers. Overal in de stad vinden bouwwerkzaamheden plaats. Huizen, kantoren en appartementen schieten als paddenstoelen uit de grond. In een serie belichten we telkens één bijzonder project. In het tweede deel de complete metamorfose van het gebied rondom het Zwarte Water bij Holtenbroek.

De Zwartewaterzone in Holtenbroek wordt rigoureus aangepakt. De ideeën beloven van het achtergestelde gebied een sprankelend nieuwe ruimte te maken. Verschillende initiatieven zullen voor nieuwe dynamiek aan het water in Holtenbroek zorgen.

De ontwikkeling van het gebied loopt van de Schuttevaerkade tot de Mastenbroekerbrug die Holtenbroek met Stadshagen verbindt. Op dit moment zijn binnen het plangebied twee potentiële ontwikkellocaties actueel. Dat zijn de locaties Leenman/Triferto/Botermanhaven en de locatie jachthavens.

Het in de visie geschetste toekomstbeeld voor de locatie Leenman/Triferto/Botermanhaven is een stedelijk programma met een openbaar karakter zoals horeca (waaronder een hotel), leisure, cultuur, havens en ambacht. Voor de locatie jachthavens is het toekomstbeeld een programma met wonen en recreatie.

Ook staan er twee grote flats gepland. Die plannen stuiten overigens wel op kritiek van omwonenden en natuurorganisaties. Tijdens een inspreekavond bij de gemeenteraad vertelden bewoners van de James Last-flat in Holtenbroek dat een van de forse woontorens langs het Zwarte Water hun uitzicht zou aantasten. Ook Natuurplatform Zwolle vindt de hoogbouw onwenselijk op deze locatie. ‘We zijn geschrokken van de forse plannen voor bebouwing, met onder andere ook twee zeer hoge flats, juist in een gebied wat daar zowel qua natuur als verdere ruimtelijke randvoorwaarden niet geschikt voor is.’

Impressie: Bemog Projectontwikkeling
Impressie: Bemog Projectontwikkeling
Back to top button