Dit weten specialisten nu over corona in Nederland

Nederlandse specialisten hebben op 18 maart een webinar gegeven over de situatie van corona-patiënten. Daaruit bleek onder andere dat de grootste groep nieuwe besmettingen in de leeftijd van 40-60 jaar valt. Bij de laagste schatting zullen er 30.000 ouderen overlijden in Nederland. Hieronder de complete samenvatting van de webinar.

Algemene informatie:

– Incubatietijd: 6 dagen (range 2-12 dagen)

– 80% milde klachten, 20% opname, 5% zeer ernstig

– 2,3% sterftecijfer China, maar is waarschijnlijk een overschatting (omdat niet alle
mensen met milde klachten worden getest)

– R0 = 2,5 (reproductiegetal), ter vergelijking: mazelen, R0 = 18

– Italië inmiddels > 27.000 gevallen

– Nederland: 12.081 monsters, 7.8% positief
* 2051 bevestigde gevallen gemeld in OSIRIS
* 408 patiënten opgenomen (20%)
* 485 zorgmedewerkers (24%)
* 506 (25%) besmetting in het buitenland
* 58 (2.8%) overleden
* Mediane leeftijd overledenen 84 jaar (jongste 63 – oudste 95)
* Hoogste incidentie tussen 40 en 60 jaar, opgenomen groep gemiddeld ouder

–  Evt. Lock-down:  Zal aanvankelijk helpen, maar verwachting is dat opheffen hiervan leidt tot
een heropleving

– Inspectie geeft ruimte om zorg anders in te vullen en richtlijnen anders toe te
passen

– Lancet studie van gisteren: mortaliteit Wuhan patiënten aan de beademing:
*97% (31 van de 32)
*81% ander centrum in Wuhan

– Ervaringen Italië, mortaliteit beademde patiënten: 50%

– Zaterdag 21 maart Webinar NVALT/NIV over behandeladvies

– RCT remdesivir/lopinavir/ritonavir/IFN beta-1A WHO endorsed, coördinatie UMCU
Marc Bonten

IC landelijk:
– Maandag 96 patiënten in heel NL op IC, dinsdag 135 patiënten, vandaag 177
patiënten op IC
* Kleine 50% ligt in Limburg en Brabant
* Langzaam ook in de rest van NL toename, behalve in Friesland en Groningen
(totaal 1 pt), regio Apeldoorn (2-5 patiënten)
* Snelle stijging naar 500-1000 patiënten op IC verwacht volgende week!
* Ruimte maken in het zuiden van NL wordt heel belangrijk
* Morgen vergadering door NVIC hierover
* Op dit moment 1150 IC-bedden, opschaling komende tijd richting 1500
* Voor verder opschalen wordt geprobeerd meer materiaal aan te schaffen

Vergelijking met griepepidemie van 2017/2018
– In 2017/2018 overleden er ongeveer 9000 ouderen aan de griep

– Laagste schattingen van aantal overleden ouderen aan Covid-19 komen uit op 30.000

– Komt niet door ernst van ziektebeeld, maar door aantal besmettingen

Microbiologische informatie:
– Relatie tussen viral load en ernst van ziekte is nog niet bewezen, maar wel aannemelijk
– Binnenkort schaarste verwacht moleculaire diagnostiek, er wordt naar oplossingen
gezocht

Radiologie:
– LUMC benadering: twee identieke, afdelingsbrede teams vanwege infectiegevaar
voor personeel
– Interstitiële pneumonitis, die in beginstadium nog niet op thoraxfoto terug te zien
is
– CT in China eerste stap in diagnostiek
*Piek in incidentie in China door nieuwe definitie: anamnese + kliniek + lab +
CT

– 4 CT stadia
*Unilaterale en multifocale matglasafwijkingen
*Bilaterale of diffuse matglasafwijkingen
*Consolidaties
*Resorptiefase

– Rol van CT in NL nog niet overal gelijk, binnenkort komt er meer duidelijkheid
hierover

– Mogelijk grotere rol voor CT bij schaarste moleculaire diagnostiek

Huidige situatie ziekenhuizen Brabant en omstreken/IC behandelingen
Amphia per 18-03-20
o 37 patiënten waarvan 16 op de IC, afgelopen 24 uur 7 ontslagen
o 7 patiënten overleden
o geleidelijke opnamestroom
o ligduur van 1e opgenomen patiënt op IC: 10 dagen, is nog niet aan detubatie toe
o tot nu toe nog geen detubatie succesvol, wel aantal patiënten in weaningsfase
o leeftijd 44-80 (40-50: 3, 50-60: 4, 60-70: 4, 70-80: 5)
o man/vrouw 14:3 (1 pt is een verdenking)
o lage lymfocyten, hoog LDH
o indien keelwat 2x negatief, dan diep materiaal verkrijgen, indien negatief dan
klinisch beeld belangrijkste sturende factor
o chloroquine meest gebruikte medicament, daarna lopinavir/ritonavir, overige
medicamenten is te weinig over bekend
o Steroïden alleen bij indicatie anders dan bij Covid-19 (bijv exacerbatie COPD)
o Gegevens eerste 29 patiënten:
▪ 65% man
▪ 60% is 50+,
▪ 20% diabetes, 14% astma, 17% COPD
▪ op IC met name obese en pre-obese patiënten
▪ weinig actieve rokers (10%)
▪ 75% malaise, 80% koorts, 60% hoesten, 50% dyspnoe, 17% bovenbuikspijn,
20-25% braken en diarree
▪ Lymfopenie (60%), verhoogd CRP (86%), verhoogde transaminasen (ASAT
90%), verhoogd LDH

o Triage op SEH: Hoge verdenking in strikte isolatie, lage verdenking in
druppelisolatie in afwachting van diagnostiek.
o Geen herhaling van PCR diagnostiek na positieve uitslag maar > 24 uur
klachtenvrij uit isolatie

o Laagdrempelig overplaatsing niet-Covid gerelateerde zorg naar
revalidatiecentra

– IC Bernhoven N = 15 (13 overgeplaatst) (per 17-03)
o 270.000 mensen in adherentiegebied
o Eerste patiënt op 2 maart, snelle stijging van patiënten
o 110 Covid positieve patiënten gezien, 60 opgenomen geweest
o 15 IC-behoeftig, gemiddeld na 5-7 dagen opname
o 8 overleden patiënten
o Elke 2-3 dagen een verdubbeling van het aantal patiënten

IC JBZ N = 12 (per 17-03)
o Gemiddelde leeftijd 67 jaar (54-82)
o Man 63%
o 1 overleden
– Groot deel snel IC-behoeftig, slechts enkele dagen ziek
– Langere opnameduur
– Lastige diagnose, diagnostiek duurt lang
– Aanvankelijk redelijk stabiel met zuurstof, maar snelle verslechtering
– Snelle intubatie
– Eerste dagen mono-orgaanfalen, lage stand vasopressie
– Vanaf dag 4-8 problemen: vasopressie, positieve vochtbalans, nierfunctievervangende
therapie
– Geen goede klinische parameter waarop de behandeling kan worden getitreerd
– Flinke belasting van het team, weinig tijd voor scholing
– Enorme psychische belasting voor familie (maak dedicated team)
– Overname patiënten om druk te verdelen over het land (vanuit het zuiden naar rest van
NL)
– Mediane ligduur Covid-19 patiënten in Italië 10-15 dagen (tegenover mediane ligduur 1-2
dagen voor reguliere patiënten in NL)

ETZ Tilburg
– 46 bewezen patiënten, 26 patiënten waarbij verdenking nog bevestigd moet worden
– 8 overleden, waarvan 1 op IC, 7 op afdeling met beperkt beleid
– EPD ingericht: bij MEWS van 7 inlichten intensivist over achteruitgang
– gescheiden route bij binnenkomst SEH
– bij verdenking in druppel-isolatie op 1-p kamer
– bij positieve uitslag naar cohort-afdeling (60 bedden)
(afdeling orthopedie en chirurgische short stay zijn leeggemaakt hiervoor)
– C-team: microbioloog, infectioloog, longarts; intensivist, SEH-arts, apotheker en geriater
– Joint venture op afdeling: interne geneeskunde en longgeneeskunde met aparte poule
assistenten voor de cohort-afdeling (beschouwende poule), snijdende specialismes worden
gevraagd te assisteren, worden reeds ingezet in de diensten
– Bij toenemende zorgzwaarte: ook specialisten inzetten
– Morele ondersteuning belangrijk voor assistenten!

– Bij hoog-risicopatiënt overweeg: chloroquine en 2e keuze lopinavir/ritonavir, combinatie
van beide middelen is 1e keuze op IC.

Materialen
– landelijke inkoop van materialen, verspreiding via ROAZ-structuur
– hergebruik van mondmaskers: uitdampen met waterstofperoxide maakt dat een
masker 1x opnieuw te gebruiken is
– Gamma-straling om maskers te kunnen hergebruiken wordt getest, resultaten na dit
weekend
– FFP2-maskers alleen voor de IC en voor aerosolvormende handelingen
– FFP1 alleen voor de bewezen patiënten
– Chirurgisch masker voor verdenkingen en voor patiënten met influenza
– Leidraad over gebruik maskers volgt binnenkort

Belangrijke adviezen
Waarschuwing: NIV en Optiflow niet gebruiken bij patiënten met een beperkt beleid
op de afdeling. Heeft (waarschijnlijk) geen effect en leidt tot aerosolvorming!
Overweging is bij drukplekken door NRB-masker om optiflow te gebruiken.\

Lees hier in pdf.

Back to top button