Dit zijn alle adviezen van de experts aan het kabinet

Experts van het Outbreak Management Team (OMT) hebben hun adviezen over eventuele versoepeling van de corona-maatregelen aan het kabinet doorgegeven. De adviezen zijn uitgelekt via het ANP en de NOS. Hieronder de belangrijkste punten.

 

  • De kinderopvang, basisschool, buitenschoolse opvang en het speciaal onderwijs kunnen na de meivakantie weer open. het is nog niet duidelijk of de basisschool direct helemaal open kan gaan of dat er begonnen moet worden met halve klassen en de kinderen dus om en om naar school moeten. Het advies is om te beginnen met voorbereidingen voor een halve bezetting per dag. Voor de kinderopvang en het speciaal basisonderwijs gelden deze beperkingen niet, zij kunnen volledig open.
  • Middelbare scholen kunnen eventueel één maand na de heropening van de basisscholen en de kinderopvang weer open.
  • Mondhygiënisten en tandartsen kunnen onder voorwaarden weer open. Voor kappers en schoonheidsspecialisten is er nog geen duidelijkheid.
  • Er komt geen aanpassing in de bezoekregeling in verzorgingstehuizen.
  • Bezoeken bij mensen die ouder zijn dan 70 jaar en nog thuiswonen zou mogelijk zijn. ‘Wijs bij zelfstandig wonende kwetsbare ouderen één of twee vaste personen aan die de oudere met enige regelmaat bezoeken’, aldus het OMT.
  • Het verbod op evenementen moet verlengd worden. Het OMT adviseert het verbod op evenementen voor langere tijd te verlengen.
  • Kinderen tot 12 jaar kunnen weer buiten gaan sporten. Daarbij hoeven ze geen anderhalve meter afstand meer te houden.
  • Kinderen tussen de 12 en 18 jaar mogen ook weer gaan sporten buiten, maar zij moeten nog wel afstand tot elkaar bewaren.
  • Topsporters kunnen wel weer kunnen sporten, maar ook zij moeten afstand bewaren tot elkaar.

Zie hier de brief aan het kabinet.

Back to top button