dinsdag , 16 augustus 2022

Dit zijn de grootverdieners van Zwolle

We hebben de salarissen bij (semi)-overheidsinstellingen in Zwolle uitgezocht. Lieve Declercq, voorzitter van de raad van bestuur van Vitens, was topverdiener met 233.035 euro per jaar. Bij Dimence zitten drie werknemers die méér verdienden dan de Wet normering topinkomens (WNT) voorschrijft.

De hele raad van bestuur van Dimence verdient meer dan is vastgelegd in de WNT. Zowel voorzitter Ernst Klunder (218.084 euro) als Herma van der Wal (213.087 euro) schrijven jaarlijks meer bij dan de 179.000 euro die volgens de nieuwe wet van 1 januari 2013 wenselijk is. Dan is er bij Dimence óók nog een psychiater die volgens de jaarrekening van 2016 boven de gewenste norm zit. De werknemer krijgt 186.606 euro.

NaamInstellingFunctieSalaris
Lieve DeclercqVitensVoorzitter Raad van bestuur233.055 euro
Ernst KlunderDimenceVoorzitter Raad van Bestuur218.084 euro
Ruud DillmannIsalaVoorzitter Raad van Bestuur223.217 euro
Wolter OddingVitensDirectievoorzitter213.214 euro
Herma van der WalDimencelid Raad van Bestuur213.087 euro
Albert CornelissenHogeschool WindesheimVoorzitter College van Bestuur135.382 euro*
Hans de BoerIsalaLid raad van bestuur Isala201.581 euro
Evert LeidemandeltaWonenDirecteur200.608 euro
Psychiater XDimencePsychiater186.607 euro
Bert BeunDeltion CollegeVoorzitter College van Bestuur178.657 euro
Jan Willem MeinsmaHogeschool WindesheimLid College van Bestuur176.303 euro
Theo RietkerkLandstedeVoorzitter College van bestuur175.721 euro
Henk HagoortHogeschool WindesheimVoorzitter College van Bestuur56.307 euro**
Gerke BrouwerOpenbaar BelangDirecteur158.454 euro

In 2014 heeft Dimence harde bezuinigingen doorgevoerd. In de Zwolse politiek was er vorig jaar verbijstering toen de zorginstelling opeens vijf miljoen euro winst had geboekt. ChristenUnie-raadslid Reinier Mulder sprak er zijn afschuw over uit. ‘Verbijsterd over de winst van Dimence! Intussen wachtlijsten, afdelingen sluiten en verwarde mensen nemen toe. Wat is de verklaring? (…) In 2014 zijn er heel veel ontslagen. De wachtlijsten nemen toe, hulpvragen moeten wachten en het aanbod voor hulp is verminderd.’ Dimence heeft 25 locaties in de regio, waaronder zes in Zwolle.

‘Dimence houdt zich aan de wet’
Woordvoerder Rita Kamphuis van Dimence reageert op verzoek van ZwolleNu op de overschrijdingen van de WNT. ‘De Dimence Groep houdt zich strikt aan alle bestaande wet- en regelgeving, dus ook waar het de WNT betreft. De raad van bestuur Ernst Klunder (voorzitter) en Herma van der Wal (lid raad van bestuur) van de Dimence Groep vallen onder de overgangsregeling van de WNT. Bezoldigingsafspraken die het door de WNT toegestane bezoldigingsmaximum overschrijden en die zijn gemaakt vóór de inwerkingtreding van de wet, worden gerespecteerd en blijven tot 2020 geldig. Daarna is er nog 3 jaar voor het afbouwen daarvan tot de toegestane (maximum) bezoldigingsnorm.
De genoemde psychiater betreft een niet-topfunctionaris. Hij valt niet onder de WNT, maar we moeten er wel melding van maken. Een psychiater is een medisch specialist en daar zijn (vooralsnog) geen normeringen voor vastgesteld. De overschrijding is in casu ontstaan door de uitbetaling van niet opgenomen verlof en LFB-uren bij uitdiensttreding. Wanneer je lang werkt, kunnen die bedragen enorm oplopen en kom je daarmee dus boven de norm.’

Vitens
Topverdiener in Zwolle over het jaar 2016 is de inmiddels vertrokken bestuursvoorzitter van Vitens, Lieve Declercq. Zij is in augustus van dit jaar algemeen directeur bij multitechnisch dienstverlener SPIE Nederland geworden.

* Albert Cornelissen was in dienst van Hogeschool Windesheim tot en met 31 augustus. Op basis van die periode is de bezoldiging berekend.
** Henk Hagoort is bij Hogeschool Windesheim in dienst gekomen vanaf 1 september. De bezoldiging is berekend vanaf 1 september tot en met 31 december.

Poll

Op wie stemt u tijdens de gemeenteraadsverkiezingen?