Dit zijn de plannen voor gebied rondom station Zwolle

Het College van B en W heeft zijn plannen voor het Stationsplein, de Stationsweg en de passerelle voorgelegd aan de gemeenteraad.

Op dit moment is het vanwege alle maatregelen om het coronavirus tegen te gaan erg rustig op het station van Zwolle. Terwijl het stil is op de perrons, wordt er aan de noordkant van het station een nieuwe ondergrondse fietsenstalling gebouwd voor ruim 5500 fietsen. Ondertussen wordt er ook gewerkt aan de volgende stappen om het station van Zwolle klaar te maken voor de toekomst. Want de verwachting is dat het aantal reizigers van en naar Zwolle de komende jaren flink zal groeien. Voor alle reizigers uit de stad, de regio en de rest van Nederland werkt Zwolle aan een comfortabel en toegankelijk stationsgebied waar het fijn verblijven is. Met een prettige en mooie route tussen de Spoorzone en de binnenstad: een aantrekkelijke en groene stadsentree waar Zwolle trots op kan zijn. Zo versterkt Zwolle de verbinding tussen de historische binnenstad en de vernieuwde Spoorzone. Hiervoor heeft het college van B&W nu een voorstel voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het Stationsplein en de Stationsweg is de entree van Zwolle voor iedereen die met het openbaar vervoer reist. Het voorstel is om er een gastvrije entree van te maken waar Zwolle trots op kan zijn. Een groene en aantrekkelijke route voor bezoekers van en naar de binnenstad. Met een plein om te ontmoeten of om even te wachten. Het Stationsplein en de Stationsweg vormen straks een groene verbinding tussen de vernieuwde Spoorzone en de historische binnenstad. Met brede trottoirs en een smalle rijbaan. In het eerdere ontwerp werd nog rekening gehouden met de bussen, maar die rijden straks niet meer over de Stationsweg. Daarom is er opnieuw naar het ontwerp gekeken. Ook is er gekeken naar een nog aantrekkelijkere verbinding tussen het station en de binnenstad. In februari is het vernieuwde ontwerp met de buurt en andere geïnteresseerden gedeeld. Er kwamen veel enthousiaste reacties. Het vernieuwde ontwerp vraagt wel om extra investeringen. Er wordt meer kwaliteit toegevoegd en gekozen voor hoogwaardige materialen.

Back to top button