woensdag , 28 februari 2024
RTV Zwolle FM
De presentatie van RTV Zwolle FM in Hotel Wientjes.

Doek valt voor lokale omroep RTV Zwolle FM

Het einde nadert snel voor lokale omroep RTV Zwolle FM. De gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel van het College waarin staat dat het programmabeleidbepalend orgaan (PBO) van de omroep niet voldoet. Het Commissariaat voor de Media (CvdM) zal daarmee vrijwel zeker de licentie van RTV Zwolle FM intrekken.

De jarenlange kritiek op de lokale omroep kwam maandagavond tot een hoogtepunt in de gemeenteraad. Op het CDA na was de voltallige gemeenteraad het eens met het voorstel dat het PBO van de omroep niet aan de eisen voldoet. Dat advies wordt teruggekoppeld naar het CvdM, waarna de licentie vrijwel zeker wordt ingetrokken. ‘Het CvdM volgt eigenlijk altijd het advies van de raad’, lichtte wethouder Monique Schuttenbeld toe.

Voorzitter Gert Jan Weierink stuurde namens RTV Zwolle FM de raad dit weekend en allerijl nog een nieuwe lijst van mensen voor het PBO die volgens hem wel representatief zouden zijn. Het was ‘a little too late’, vond de raad, op de fractie van het CDA na.

Daarmee komt een einde aan het bestaan van RTV Zwolle FM (voorheen RTV ZOo) en zal er in januari een nieuwe procedure worden opgestart voor een nieuwe lokale omroep in Zwolle.

Eén reactie

  1. Frits van de wereld

    eindelijk, stelletje charlatans. het is werkelijk te triest, ondanks alle goedbedoelde inzet, hoe blind deze mensen zijn geweest voor de fouten die ze gemaakt hebben. pure verkwanseling van belastinggeld, zelf profilering en zelfverrijking.