vrijdag , 29 september 2023

‘Door openen scholen meer besmetting verwacht bij kinderen en ouders’

Het Outbreak Management Team (OMT) heeft het kabinet geadviseerd om de scholen (beperkt) open te laten gaan. Wel zegt ze in hun brief aan het kabinet dat dit ervoor zal zorgen dat meer kinderen en ouders besmet zullen raken.

‘Door het openen van de kinderopvang, de basisscholen en het speciaal onderwijs wordt er wel meer transmissie verwacht onder kinderen en hun ouders. Echter, de verwachting is dat dit niet veel extra zorg en ziekenhuisopnames tot gevolg heeft’, schrijft het OMT. Uit modelleringswerk blijkt volgens het OMT dat het openen van de kinderopvang en de basisscholen waarschijnlijk niet zal leiden tot aanzienlijke extra ziektelast en belasting van de zorg.