Drie miljoen euro voor Fundatie, Zwolse Theaters, Hedon en Fraterhuis

De Fundatie, Zwolse Theaters, Hedon en het Fraterhuis mogen drie miljoen euro verdelen om de eerste klappen van de coronacrisis te verzachten.

Net als veel andere sectoren in de stad is de gehele culturele sector in Zwolle hard getroffen door de coronacrisis. Door de crisis hebben de culturele instellingen lange tijd geen publiek kunnen ontvangen en ook de komende maanden geldt slechts een beperkte openstelling. Hierdoor missen zij een groot deel van hun eigen inkomsten. Om te voorkomen dat deze belangrijke sector door de crisis klappen krijgt die ze niet meer te boven komen, zijn steunmaatregelen nodig.

Zwolse instellingen van nationaal belang
Daarom maakt de gemeente graag gebruik van de mogelijkheid die het Rijk biedt om via cofinanciering de grootste culturele instellingen in Zwolle te ondersteunen. Ook de provincie doet mee in deze cofinanciering. Het Rijk heeft bepaald dat de Fundatie, Zwolse Theaters, Hedon en het Fraterhuis van nationaal belang zijn en in aanmerking komen voor de steunmaatregel. Het geld is bedoeld om de eerste zware maanden van de coronacrisis door te komen en om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Het gaat in totaal om ruim drie miljoen euro. Dit bedrag is nog afhankelijk van het exacte bedrag dat het Rijk gaat toekennen. Door deze vier te ondersteunen wordt ook indirect geïnvesteerd in de Zwolse makers en een groot aantal zelfstandigen die in de sector werkzaam zijn.

Zelfstandigen
Wethouder Cultuur, Monique Schuttenbeld: ‘Dit is een eerste stap voor de cultuursector. Ik ben blij dat we die stap kunnen maken. De volgende stap is maatregelen te nemen waarmee de culturele sector in de volle breedte de ondersteuning krijgt, die nodig is om ze voor de stad te behouden. De maatregelen voor de overige Zwolse instellingen, cultuurmakers en culturele zelfstandigen leg ik nog in juni voor aan college en raad.’

Back to top button