Duizenden woningen in Zwolle niet (op tijd) gebouwd door stikstof-problemen

Duizenden woningen, uitbreidingen van bedrijventerreinen en benodigde voorzieningen en infrastructuur kunnen in Zwolle niet (op tijd) gebouwd worden wegens stikstofproblemen.

Van de 39 bestemmingsplannen die sinds 29 mei 2019 beoordeeld zijn op stikstof, blijken zes stuks een bijna onoplosbaar stikstofprobleem te hebben. Van zeven andere is dat nog niet bekend. In een informatienota in de gemeenteraad wordt gesproken dat de huidige ontwikkeling van de stikstofproblematiek ‘de huidige ontwikkeling van de stad vertraagt’.

In Zwolle heeft de afgelopen maanden een aantal visies en bestemmingsplannen met grote opgaven hinder ondervonden van de stikstofproblematiek, omdat die plannen meer stikstof uitstoten dan goed is voor de natuur.

Stadshagen
Op Hessenpoort is sinds medio 2019 geconstateerd dat stikstof één van de grootste risico’s is voor uitgifte van kavels, met name vanwege de verwachte stikstofuitstoot door de gebruiker. Dit risico geldt ook voor uitbreiding van het bedrijventerrein. Bestemmingsplan woningbouw Breezicht-Noord (circa 500 woningen) in Stadshagen heeft de stikstof-uitdaging ook nog het hoofd te bieden en is daardoor vertraagd.

Agrariërs
De gemeente Zwolle komt nu met een achtstappenplan om de problematiek het hoofd te bieden. De eerste is het gesprek aangaan met agrariërs. ‘We zien agrariërs in de nabije omgeving van Zwolle die willen extensiveren, stoppen of willen overschakelen naar agrarisch natuurbeheer of biologische bedrijfsvoering. Transformaties waarbij stikstofruimte ontstaat en onder andere wordt aangeboden aan de gemeente Zwolle. Hier ligt een grote kans die de belangen van beide partijen dient.’

Back to top button