Economie in regio Zwolle trekt weer aan

De economie in de regio Noord-Overijssel trekt weer aan, meldt het Economisch Bureau van ING in een publicatie. Een snelle daling van de jeugdwerkloosheid levert daar een belangrijke bijdrage aan.

In 2015 groeit de economie in Noord-Overijssel naar verwachting met 1,4% door het aantrekken van de groei in meer sectoren. Zo herstelt de zakelijke dienstverlening verder en groeit de algemene bouw en de grond-, weg- en waterbouw harder. Noord-Overijssel doet het niet alleen beter dan in 2014, maar laat ook de rest van Overijssel en Zuidelijk Drenthe achter zich. Deze omliggende gebieden hebben allemaal een veel kleinere bevolkingsgroei, omdat daar een succesvolle kern als Zwolle ontbreekt.

Scania
De regio profiteert ook nog altijd van de exportgroei, zij het wat bescheidener dan in 2014. De in Noord-Overijssel goed vertegenwoordigde transportmiddelenindustrie (o.a. Scania) en kunststof- en rubberindustrie boeten in 2015 bijvoorbeeld wat aan groeitempo in. In de zorgsector valt de krimp nog iets groter uit dan in 2014, wat de groei in de regio iets beperkt. In de van consumentbestedingen afhankelijke sectoren, zoals de detailhandel en horeca is het herstel broos, zegt ING.

Jeugdwerkloosheid
In Noord-Overijssel is de werkloosheid, net als in de rest van Nederland gedaald. De daling van de werkloosheid is het sterkst bij jongeren tot 27 jaar. Het aantal niet-werkende werkzoekenden daalde in een jaar tijd met 30%. De lagere jeugdwerkloosheid is deels een gevolg van het langer door studeren, maar is desalniettemin positief. Noord-Overijssel heeft een relatief jonge bevolking, waardoor het meer last had van de opgelopen jeugdwerkloosheid. Nu profiteert de
regio juist van de dalende jeugdwerkloosheid Op termijn heeft Noord-Overijssel, gezien de landelijke vergrijzing, met de jonge bevolking bovendien een troef in handen wat betreft
groeipotentie, concludeert ING.

Back to top button