woensdag , 27 september 2023

Eerste ratten gezien tussen gedumpt afval in Zwolle

De eerste ratten zijn gezien tussen het gedumpte afval in Zwolle. Dat zegt een van de bewoners aan de Philidorstraat in Holtenbroek.

Volgens Albert van der Wal zorgt het nieuwe afvalbeleid van D66-wethouder Paul Guldemond voor een puinhoop. ‘De muizen lopen bij ons door de tuin en de eerste ratten zijn al gespot.” zegt Albert van der Wal. Hij kijkt vanuit zijn huis aan de Philidorstraat dagelijks tegen afval aan. ‘Ik ben de stank beu, het ongedierte beu en ik ben klaar met afval uit mijn voortuin halen. Je ziet je buurt om je heen verloederen. Sinds 1 januari is de afvaloverlast hier in Holtenbroek explosief gestegen’, zegt hij in de Stentor.

Van der Wal is niet de enige in Zwolle die zich ergert aan de massale afvaldumping in de stad na de invoering van diftar. Dagelijks overspoelen legio foto’s van opengereten vuilniszakken dwars door Zwolle.

Tegelijkertijd wil Guldemond niets weten van een probleem. Sterker nog, volgens de wethouder loopt de invoering van diftar precies zoals verwacht. Ook zijn ambtenaren laten onderzoeken zien waaruit zou blijken dat er geen toename zou zijn van meer dumpafval dan vóór 1 januari. ‘De afvalinzameling loopt behoorlijk volgens verwachting, maar – zoals verwacht – is er voor sommigen iets extra’s nodig’, zegt hij in reactie op wéér nieuwe foto’s.

Intussen loopt ook het meldpunt van de SP vol met klachten. Al bijna zeshonderd klachten zijn ingediend over het nieuwe beleid. Binnenkort zal de gemeenteraad in debat over de huidige stand van zaken. Dan zouden ook nieuwe cijfers worden gepresenteerd over de extra afvaldumpingen in Zwolle.