woensdag , 28 februari 2024
RTV Zwolle FM
De presentatie van RTV Zwolle FM in Hotel Wientjes.

Einde voor lokale omroep RTV Zwolle FM nadert

Het Programma Beleidsbepalende Orgaan (PBO) van RTVZwolleFM vormt geen goede afspiegeling van de Zwolse samenleving en is niet geheel onafhankelijk. Dat oordelen burgemeester en wethouders naar aanleiding van gesprekken met de leden van dit orgaan.

De gemeenteraad van Zwolle heeft begin dit jaar het Commissariaat voor de Media gevraagd te onderzoeken in hoeverre RTVZwolleFM voldoet aan de verplichtingen die horen bij de licentie op grond van de Mediawet. Een van de eisen is dat er een representatief, onafhankelijk en goed werkend PBO is. Dit PBO bepaalt het mediabeleid van de lokale omroep, houdt toezicht op de uitvoering van dat beleid en brengt daarover verslag uit aan het Commissariaat van de Media. Het bestaat uit tenminste vijf mensen die verschillende stromingen in de lokale samenleving vertegenwoordigen.

Afspiegeling
Het Commissariaat heeft als onderdeel van zijn onderzoek naar RTVZwolleFM de gemeenteraad om advies gevraagd over het PBO van de omroep. De Mediawet schrijft voor dat de leden van het PBO een goede afspiegeling zijn van lokale maatschappelijke stromingen, zoals onderwijs, sport, zorg, minderheden, werkgevers/werknemers, jongeren, ouderen en/of de agrarische sector.
Iemand kan een stroming vertegenwoordigen als hij/zij daarin inhoudelijk werkzaam of bestuurlijk actief is, zo menen burgemeester en wethouders. Er is gesproken met de leden van het PBO van RTVZwolleFM. B en w stellen vast dat de stromingen zorg, geestelijk en godsdienstig niet goed vertegenwoordigd zijn en dat de leden geen goede afspiegeling vormen van de Zwolse samenleving zoals de wet voorschrijft. Daarnaast heeft een van de leden een eigen programma bij RTVZwolleFM en daarmee is het PBO niet geheel onafhankelijk, aldus b en w. 
Deze conclusie is ook besproken met het bestuur van RTVZwolleFM.

Niet representatief
B en w stellen daarom de gemeenteraad voor aan het Commissariaat te berichten dat het PBO niet representatief is voor de in Zwolle voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen.

3 reacties

 1. Zonde dat er geen locale TV meer is een gemis voor Zwolle omringende kleinere plaatsen hebben dit wel.
  Ik zou zeggen kijk eens op YuoTube “Zwolle en omgeving tvevents”

 2. Frits van Schubert

  Ik kijk/luister nooit naar de lokale en regio omroepen. Ik ken ook niemand die dat wel doet. Lijkt me hobbyisme. Geen enkel draagvlak.

  • wat kort door de bocht omdat U niet kijkt of luistert is hobbyisme?
   zou zeggen kijk en luister er eens na dan kunt U oordelen.