maandag , 2 oktober 2023

Elburg sluit zich aan bij Regio Zwolle

De gemeente Elburg sluit zich per 1 januari 2016 aan bij de bestuurlijke samenwerking Regio Zwolle.

Elburg (ca. 23.000 inwoners) is daarmee de twintigste gemeente in het samenwerkingsverband. De overheden zetten zich samen met de ondernemers, het onderwijs en de onderzoeksinstellingen ten volle in om de kansen voor economische ontwikkeling, sociale innovatie, en positionering en verbinding te benutten.

Dit voorjaar sprak de gemeenteraad van Elburg zich unaniem uit voor toetreding tot de regio. In de daaropvolgende gesprekken over de toetreding is bezien welke toegevoegde waarde Elburg heeft voor de regionale samenwerking. Voorzitter van de Regio en tevens burgemeester van Zwolle Henk Jan Meijer: ‘Vanwege de geografische nabijheid en Elburg als Hanzestad is de gemeente een voor de hand liggende partner. Toch hebben we ook nog eens goed gekeken naar de inhoudelijke verbinding van inwoners en ondernemers van Elburg met de Regio Zwolle én de bestuurbaarheid van het samenwerkingsverband. Beide aspecten zijn positief, vandaar dat we Elburg per 1 januari van harte welkom heten.’

De 20 deelnemende gemeenten aan de Regio Zwolle zijn: Dalfsen, De Wolden, Dronten, Elburg Hardenberg, Hattem, Heerde, Kampen, Meppel, Noordoostpolder, Oldebroek, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Urk, Westerveld, Zwartewaterland en Zwolle. Verspreid over de regio (ca. 3.655 km2) wonen ca. 675.000 inwoners. De gemeenten hebben besloten dat er met de komst van Elburg de komende twee jaren geen ruimte is voor nieuwe gemeenten.