‘Engie wil na sloop nieuwe IJsselcentrale bouwen’

Energieleverancier ENGIE blijkt de IJsselcentrale te willen slopen om daarna een nieuwe te bouwen. Dat concludeert Erfgoedvereniging Heemschut Overijssel, op basis van een overleg tussen een aantal leden van provinciale staten, gemeenteraadsleden, het Oversticht, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en ENGIE. Het idee wordt ten stelligste ontkend door de energieleverancier zelf.

ENGIE benadrukte in het gesprek de noodzaak om ter plaatse ruimte te scheppen voor een nieuw te bouwen centrale, zegt de Erfgoedvereniging Heemschut Overijssel. In verband met de huidige en toekomstige hoge rendementseisen zal een nieuwe centrale een zodanige lengte krijgen dat deze niet binnen de huidige bebouwing geplaatst kan worden. ENGIE is daarom voor sloop van het complex.

Sloop pauzeren
Erfgoedvereniging Heemschut en Cuypersgenootschap vragen ENGIE de pauzeknop m.b.t de sloopplannen in te drukken en een andere weg in te slaan door te kiezen voor het door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bepleite integrale en toekomstbestendige herbestemmingsproces. Aan Gedeputeerde en Provinciale Staten van Overijssel evenals aan B&W en gemeenteraad van Zwolle vragen Heemschut en Cuypersgenootschap in het economische en culturele beleid dit proces actief te ondersteunen, opdat het IJsselcentrale-complex uitgroeit tot innovatief hoogtepunt in Nederland.

ENGIE ontkent de aantijgingen van Heemschut Overijssel. ‘Op de informatieavonden is er verteld dat er geen enkel plan is om een grote centrale terug te bouwen. Er is niet voorgelogen en wij hebben op elke vraag naar eer en geweten eerlijk geantwoord voorzover we antwoorden hadden. Tijdens de bijeenkomst met enkele statenleden en gemeenteraadsleden hebben wij hetzelfde verhaal verteld als tijdens de informatieavond. De conclusie dat wij een nieuwe grotere centrale gaan bouwen is onzin’, aldus woordvoerder Michael Verheul.

Ook CDA-raadslid Leo Elfers, die bij de gesprekken is geweest, ontkent de zienswijze van Heemschut Overijssel. ‘Dat heb ik niet gehoord. Er ligt wél een landelijk bestemmingsplan op het gebied voor energieopwekking. ENGIE heeft ons verteld dat er nog geen plannen waren voor de toekomst.’

Lees HIER de brandbrief van Erfgoedvereniging Heemschut Overijssel naar de Zwolse gemeenteraad over de plannen van ENGIE.

Back to top button