vrijdag , 1 december 2023

Enquête: Zwollenaren willen bewuster leven door coronacrisis

Meer dan 1000 lezers van ZwolleNu hebben deelgenomen aan de enquête over hun welbevinden tijdens de coronacrisis en hun gevoel over de toekomst. Hieronder de uitslagen, waaruit in ieder geval blijkt dat bezoeken aan de horeca, de restaurants en het theater een stuk minder zullen worden. Ook geeft ruim 70% aan dat de coronacrisis aanleiding is om bewuster te gaan leven.

Ondervraagden geven henzelf een 8,2 als gevraagd wordt naar een cijfer hoe zij zich de laatste maanden aan de regels hebben gehouden, zoals de anderhalve meter afstand en alleen naar buiten gaan als het nodig is. Opvallend is dat vrijwel iedereen minder vertrouwen heeft in de ander. Want op de dezelfde vraag geven zij anderen slechts een 6,2.

De enquête – ingevuld door 1.003 lezers – is uitgezet voordat het kabinet zijn routekaart voor versoepeling van de maatregelen aankondigde. Zwollenaren blijken gedisciplineerd te zijn over de intelligente lockdown zoals we die de laatste maanden hebben gekend. Bijna 70% geeft aan dat ze de regels van de lockdown hadden volgehouden ‘zolang als nodig was’.

Lokale economie

Zwollenaren denken tijdens de coronacrisis aan hun lokale ondernemers. Bijna de helft (45,5%) zegt tijdens de crisis meer lokale producten te hebben gekocht.

Het probleem voor de lokale economie komt echter als er vragen over de toekomstige anderhalvemeter economie worden gesteld. Dan blijkt dat grote percentages niet meer zoveel naar winkels, horeca, theater en de bioscoop zullen gaan als vroeger. Slechts 52,7% zegt net zo vaak naar lokale winkels te gaan . Liefst 59,4% zegt niet meer zo vaak naar het café te gaan, 45% gaat niet meer met dezelfde frequentie naar het restaurant, 50,3 procent gaat niet meer zo vaak naar de bioscoop als eerder en 51,3% laat het theater vaker links liggen dan vóór de coronacrisis.

Persoonlijke financiën

Wellicht dat het terugschroeven van uitstapjes ook te maken heeft met verwachtingen over de persoonlijke financiën. Nu al geeft 18,5% aan financieel geraakt te zijn door de coronacrisis, bijvoorbeeld door baanverlies, salarisverlaging of lagere omzet. De percentages liggen anders als er gevraagd wordt naar de toekomst. Dan geeft slechts 27,9% aan niet geraakt te zullen worden, 34,5% zegt wél geraakt te worden en 37,5% weet het nog niet.

Openbaar bestuur

Er is in Zwolle vertrouwen in het optreden van het openbaar bestuur en in de Nederlandse aanpak van de coronacrisis. De landelijke overheid krijgt voor haar optreden tijdens de coronacrisis een 7,3 als rapportcijfer, de lokale overheid een 6,8. Uiteindelijk wordt er een 7,0 uitgedeeld voor het vertrouwen in de aanpak van de coronacrisis in Nederland.

Meer dan de helft (54,7%) van de ondervraagden zegt dat de gemeente voldoende duidelijk is geweest over wat er wel en niet mag in Zwolle. Ruim een kwart (25,5%) had juist méér duidelijkheid gewenst. Handhaving op de gemeentelijke noodverordening had wél beter gemoeten, vindt 55,1%.

Gezondheid

Op de vraag of Zwollenaren zich zorgen maken over hun gezondheid antwoordde 50,5% ‘een beetje’. Ruim een kwart (27,4%) maakt zich helemaal geen zorgen.

Interessant zijn de antwoorden op de vraag in hoeverre Zwollenaren te maken hebben gehad met het coronavirus. Daarin geeft slechts 2,5% aan het zelf te hebben gehad. 38,2% kent iemand die het virus heeft gehad, 29,3% kent iemand die is genezen, terwijl 19,7% iemand in zijn directe omgeving heeft gehad die is gestorven aan het coronavirus.

Bijna eenvijfde van de ondervraagden zegt iets minder te slapen door de coronacrisis, maar een groot deel (60,8%) slaapt net zo goed als altijd.

In totaal is 59,1% ‘bezorgd’ of een ‘beetje bezorgd’ als er gevraagd wordt naar de gemoedstoestand van de laatste periode. Minder dan 10% is hoopvol.

Toekomst

Meer dan 70% van de ondervraagden zegt bewuster te gaan leven door de coroncrisis. Vooral meer aandacht voor vrienden en familie is belangrijker geworden. Hieronder de uitkomsten op de vraag: Bent u van plan na de crisis bewuster te leven dan ervoor? Zo ja, hoe dan? (meerdere antwoorden mogelijk):

1. Ik blijf hetzelfde leven als hiervoor (29,2%)

2. Meer aandacht voor sociale contacten (16,3%)

3. Meer tijd met familie (14,4%)

4. Meer tijd voor mezelf nemen (14,3%)

5. Meer sporten (7,9%)

6. Vaker thuis werken (7,3%)

7. Minder vlees eten (4,4%)

8. Minder met de auto (3,3%)

9. Vaker naar horecagelegenheden (2,9%)

Op de vraag in welke sector de gemeente moet investeren om die op de been te houden antwoordt de grootste groep ‘de zorg’ (24,4%), gevolgd door de horeca (18,2%) en lokale winkels (15,5%). Hieronder de uitslag:

1. Zorg (24,4%)

2. Horeca (18,2%)

3. Lokale winkels (15,5%)

4. Onderwijs (14,5%)

5. Sport (8,3%)

6. Cultuur (7%)

7. Recreatie (5,6%)

8. Evenementen (5,3%)

9. Openbaar bestuur (1,3%)