‘Er is géén eerlijk debat over windmolens Voorst’

De acties tegen de windmolens die op een steenworp afstand van woonhuizen in Spoolde en Westenholte moeten komen, zijn in volle gang.

Bewoners rondom het gebied hebben zich verenigd en zijn nu ook zichtbaar geworden. Aan de Hasselterweg, vlak voor de entree naar Westenholte, hangt inmiddels een groot spandoek met de tekst: Ja, duurzame energie. Nee, windmolens Voorst. Ook voor tientallen ramen van de woonhuizen in Westenholte en Spoolde prijkt inmiddels eenzelfde tekst, maar dan op een poster.

Niet transparant
Tijdens een eerdere drukbezochte inloopavond bij de Vreugdehoeve werd duidelijk wat de bewoners van Westenholte en Spoolde te wachten staat. Ook VVD-raadslid Gerrit van der Kooy was aanwezig en sprak zijn grote zorgen uit, vooral over de procedure die er nu wordt gevolgd door de gemeente Zwolle. Omwonenden hebben volgens hem amper invloed. ‘Het proces over de windmolens bij Spoolde en Westenholte is niet transparant’, zei Van der Kooy. ‘Er móét een eerlijk stadsdebat over deze windmolens komen, die is er nu niet. Er is een klankbordgroep opgericht, maar mijn ervaring is dat dat zelden ergens toe leidt.’

Een nipte meerderheid van de Zwolse politiek (PvdA, ChristenUnie, D66 en GroenLinks) hield zo’n stadsdebat tegen. In plaats daarvan komt er een breder stadsdebat over duurzame energie. ‘Maar dat is krom’, vindt Van der Kooy. ‘We moeten in maart al een beslissing nemen over deze windmolens, terwijl er dan nog een stadsdebat over duurzame energie moet komen. We vrezen dat we gewoon een voorstel van het college krijgen waar we alleen ja of ja op kunnen zeggen.’

Tijdens de bijeenkomst in de Vreugdehoeve praatte Jac de Boer – een van de initiatiefnemers van tegenwindvoorst.nl – de omwonenden bij. Bijvoorbeeld over de planschade die zij kunnen indienen. ‘Het staat zwart op wit dat wij straks recht hebben op planschade. De initiatiefnemers moeten die betalen. Alleen wordt die 9 van de 10 keer niet uitbetaald. U verliest dus geld.’

VVD-raadslid Gerrit van der Kooy spreekt tijdens een bijeenkomst over de windmolens vlakbij Spoolde en Westenholte.
VVD-raadslid Gerrit van der Kooy spreekt tijdens een bijeenkomst over de windmolens vlakbij Spoolde en Westenholte.

 

De initiatiefnemers van de windmolens zijn Scania, Hogeschool Windesheim en Blauwvinger Energie. Een van de medewerkers van Blauwvinger Energie, Rafael van der Velde, was ook aanwezig bij de bijeenkomst. ‘We moeten wel aan de doelstelling voor duurzaamheid voldoen. Op andere plekken zal het ‘not in my backyard’ ook wel weer klinken.’

Niettemin is er geen plek in Nederland waar windmolens zó dicht bij woonwijken zullen komen als straks in Zwolle. Ze zijn gepland op 400 meter van huizen en op 440 meter van een basisschool. ‘Dat zorgt voor overlast voor veel bewoners en er zijn zorgen over veiligheid’, aldus De Boer.

Ook is nog niet bekend om hoeveel windmolens het zal gaan. Er wordt van 3 uitgegaan, maar in de verkenning wordt er ook gerekend met 5 windmolens. ‘Vreemd’, zegt De Boer. ‘De gemeente Zwolle is de initiatiefnemer om te kijken naar 5 in plaats van 3 windmolens. Misschien willen ze het nu al als wisselgeld gebruiken voor de onderhandelingen.’


De gemeente Zwolle heeft zelf al een knieval moeten maken voor de kritiek die er op haar werkwijze bestaat. Ze had op haar website aangegeven dat er voor onafhankelijke informatie over de windmolens bij Westenholte en Spoolde gebruik gemaakt kon worden van een pagina op haar eigen website. Dat schoot een deel van de Zwolse politiek weer in het verkeerde keelgat, waarna de pagina moest worden verwijderd.

Niet tegen duurzame energie
Inmiddels hebben meer dan 700 bewoners uit Westenholte, Spoolde, Veerallee en Stadshagen zich al aangesloten bij tegenwindvoorst. De Boer: ‘Het is niet zo dat wij tégen duurzame energie zijn, maar van alle 14 mogelijke plaatsen in Zwolle is dít uitgerekend de plek waar de burgers er het meeste last van hebben.’ Eerder zei De Boer al dat hij vindt dat de gemeente Zwolle het initiatief moet nemen in de kwestie en niet haar mening moet laten afhangen van multinational Scania. ‘Je merkt aan alles dat de Zwolse politiek deze windmolens hier wil plaatsen. En als de gemeenteraad met dit voorstel instemt, dan komen ze er ook gewoon.’

Back to top button