Ongeluk Stadshagen
Een van de vele ongelukken op de Belvédèrelaan in Stadshagen.

‘Er moeten eerst ongelukken in Zwolle gebeuren’

De fractie van Swollwacht verwacht dat er in Zwolle eerst ongelukken moeten gebeuren, voordat het stadsbestuur de verkeersveiligheid wil aanpakken. ‘Wij keuren uw passieve beleid ten zeerste af.’

In een aantal vragen aan het college van B en W hebben Swollwacht-fractievoorzitter William Dogger en raadslid Silvia Bruggenkamp hun zorgen geuit over de veiligheid in het verkeer, vooral binnen de 30 km-zones. ‘Onze fractie bereiken veelvuldig bezorgde geluiden vanuit de Zwolse wijken over de verkeersveiligheid. Deze geluiden richten zich bijvoorbeeld op het niet handhaven binnen de 30 km-zones. Vragen als ‘waarom doet de gemeente er niets aan dat ze hier als gekken door de straat rijden’ en ‘moeten er eerst ernstige ongelukken plaatsvinden voordat de gemeente eindelijk actie onderneemt’ bereiken onze fractie veelvuldig’, zegt het duo.

De lokale partij is vooral boos dat er veel tijd overheen gaat, voordat er maatregelen worden genomen. ‘Daarnaast nemen wij in ogenschouw hoe lang het geduurd heeft, en hoeveel aanrijdingen er nodig waren voordat het College actie heeft ondernomen met betrekking tot snelheidsbeperkende maatregelen bij bijvoorbeeld de Belvedèrelaan.Er moet blijkbaar dus eerst iets gebeuren!’

Op 13 september 2015 heeft Swollwacht eerder vragen gesteld over de verkeersveiligheid van de Obrechtstraat in Holtenbroek. ‘Uit de beantwoording daarvan blijkt dat het stadsbestuur alleen snelheidsremmende maatregelen neemt op kruispunten waar veel ongevallen gebeuren. Er moeten dus blijkbaar eerst ongelukken gebeuren voordat er échte maatregelen komen. Overige maatregelen bestaan er enkel uit, dat de automobilist er opmerkzaam op wordt gemaakt dat in een 30 km-zone wordt gereden.’

Swollwacht is hard in haar oordeel over de manier waarop het college omgaat met de veiligheid in het verkeer. ‘Wij keuren uw passieve beleid op het gebied van de verkeersveiligheid in onze stad ten zeerste af’, zegt ze in een schrijven naar het stadsbestuur. De vragen die Swollwacht beantwoord wil hebben zijn:

  1. Wat vind u ervan dat gekozen volksvertegenwoordigers op terechte en bezorgde vragen van inwoners geen goede antwoorden kunnen geven omdat u als College stelselmatig verzuimd om binnen de 30 kilometerzones adequate verkeersveiligheidsmaatrelen te nemen en te handhaven?
  2. Bent u het met ons eens dat dit antwoord niet bevredigend is en evenmin bevorderend is voor het vertrouwen dat onze inwoners moeten (zouden kunnen) hebben in de gemeente?
  3. Deelt u onze bezorgdheid hierover?
  1. Vindt u dat de inwoners van Zwolle een eigen verantwoordelijk hebben ten aanzien van de verkeersveiligheid in hun wijken?
  2. Zo ja, kunt u aangeven waaruit die verantwoordelijkheid precies bestaat en op welke wijze u dit met de inwoners van Zwolle gecommuniceerd heeft of gaat communiceren?
  3. Waarom neemt u geen snelheidsremmende maatregelen- en waarom handhaaft u niet in 30 kilometerzones?
  4. Wilt u uitgebreide informatie over het gemeentelijk beleid in het kader van 30 kilometerzones publiceren op de gemeentelijke website, zodat het voor de inwoners van Zwolle volstrekt duidelijk is hoe de gemeente hiermee omgaat? Zo nee, waarom niet?