Evaluatie RTV ZOo voldoet niet, alsnog extern onderzoek

Er komt een extern onderzoek naar RTV ZOo. De lokale omroep moest zelf een evaluatie over haar functioneren indienen, maar volgens de gemeente voldoet die niet.

Het blijft rommelen binnen de lokale omroep RTV ZOo. De zelfevaluatie die de omroep moest uitvoeren naar de kwaliteit is slecht gevallen binnen de gemeente. In een informatienota aan de gemeenteraad is verantwoordelijk wethouder Jan Brink hard over dat plan. ‘Op donderdag 12 oktober heeft de gemeente de zelfevaluatie ontvangen en heeft het bestuur van RTV ZOo een toelichting op de huidige situatie gegeven. We komen tot de conclusie dat deze zelfevaluatie niet voldoet aan onze verwachtingen’

Nu gaat een bedrijf uit Zwolle een extern onderzoek uitvoeren om te bezien of de
doelstellingen uit het beleidsplan en de doelstellingen voortvloeiend uit ambtelijke en bestuurlijke accountoverleggen daadwerkelijk zijn behaald. De extra kosten van dit onderzoek worden ten laste worden gebracht van de post ‘Onvoorzien’.

Eerder was er al onrust op de werkvloer van de lokale omroep. Het bestuur onthief daarop hoofd- en eindredactie van haar functies. Vanavond presenteert RTV ZOo in hotel Wientjes de nieuwe koers, het gaat de naam veranderen in RTV Zwolle.fm

Back to top button