Extra afval kost gemeente Zwolle 300.000 euro

De gemeente Zwolle heeft in het jaar 2020 liefst 300.000 euro extra lasten aan afvalverwerking, doordat inwoners meer consumentenafval hebben geproduceerd.

Over 2020 zag de gemeente een stijging van de kosten van afval, doordat de burger vanuit huis werkte in plaats van op kantoor/werkplek. Dat had een verschuiving van bedrijfsafval naar consumentenafval tot gevolg. ‘Doordat bijna iedereen thuis was, is er veel in huis opgeruimd, wat ook tot meer afval heeft geleid.’

Een ander nadelig effect van covid-19 is dat er meer bijplaatsingen zijn. Op diverse plaatsen is het afval niet in de ondergrondse afvalcontainer gestort, maar ernaast gezet. Het opruimen van dit afval heeft ook tot een extra kostenpost geleid.

Back to top button