Extra bus voor scholieren Deltion College

Met ingang van 9 januari zet Syntus een 21-meter Capacity-bus in naar het Deltion College. Deze bus heeft een capaciteit voor bijna 200 personen. Bovendien wordt een extra halte aan het Stationsplein gerealiseerd voor de lijnen 9 en 609.

Dit moet leiden tot een betere doorstroming in het aantal reizigers en een verbetering van de veiligheid van de reizigers op het station. Provincie Overijssel, gemeente Zwolle en Syntus hebben dit besloten in verband met de toename van het aantal reizigers, voornamelijk studenten en scholieren, op het busstation.

Proefperiode
De realisatie van deze extra halte aan het Stationsplein betreft vooralsnog een proef. Eind januari vindt een evaluatie plaats en wordt besloten om deze voor nu gekozen oplossing al dan niet structureel toe te passen, tot het moment dat het busstation definitief wordt verplaatst naar de zuidzijde van het NS Station in Zwolle.

Bus Deltion College

Back to top button