Extra geld voor Fundatie, geen financiën meer voor klimaatdoelen in Zwolle

De gemeente Zwolle gaat Museum de Fundatie helpen met een financiële injectie, maar de klimaatdoelen raken uit zicht door een gebrek aan geld.

De doelstelling van een klimaatneutraal Zwolle in 2040 wordt een stuk lastiger te halen, zegt de gemeente Zwolle in een persbericht. ‘Om daar te komen is later wel een extra versnelling nodig en is Zwolle afhankelijk van regelingen en een bijdrage van het Rijk’, zo constateert het college. Ook gaat de gemeente een pas op de plaats maken van de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed.

Geld gaat er wél naar Museum de Fundatie dat met enorme tekorten kampt en wellicht failliet dreigt te gaan.

Keuzes maken
Wethouder Paul Guldemond (D66) zegt dat er keuzes en lastige besluiten gemaakt moeten worden. ‘Sommige vraagstukken zijn zo groot dat je er extra geld op in zou willen zetten, maar niet alles kan binnen de beperkte financiële ruimte van dit moment prioriteit krijgen. Voor een aantal vraagstukken, zoals de energietransitie, onderwijshuisvesting en bestaanszekerheid, kijken we nadrukkelijk ook naar het Rijk om met geld en ondersteuning over de brug te komen.”

Back to top button