Extra spanning op woningmarkt in Zwolle

De gemeente Zwolle probeert te voldoen aan de eisen voor het opnemen van statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning). Dat zorgt wel voor spanning op de Zwolse woningmarkt en op de uitkeringen van bijstand.

Door de sterke instroom van vluchtelingen in ons land zal ook de gemeente Zwolle meer statushouders een plek in de stad moeten geven. In een nota aan de gemeenteraad staat beschreven waar het stadsbestuur mee bezig is en welke knelpunten dat geeft. De belangsrijkste zijn: langere wachtlijsten voor sociale huurwoningen en Zwolle moet meer geld voor bijstandsuitkeringen uitgeven.

Woningmarkt Zwolle
Het is bekend dat Zwolle een krappe woningmarkt kent. ‘Met urgentie werkt het college samen met de corporaties en andere partijen aan het toevoegen van extra sociale huurwoningen. De huisvesting van een toenemend aantal statushouders maakt het vraagstuk groter’, staat er in de nota. Het zoeken naar huisvesting wordt ook lastiger doordat er sprake zal zijn van gezinshereniging; statushouders in Nederland zullen veelal ook worden herenigd met gezinsleden die nu nog buiten Nederland verblijven.

Voorrang
Statushouders hebben binnen de woonruimteverdeling in Zwolle voorrang bij bemiddeling van woonruimte, maar hebben géén keuzevrijheid. Het aandeel van statushouders in het aantal mutaties op de Zwolse woningmarkt bedraagt nog geen 5%. ‘Echter, als we dieper inzoomen zien we de volgende vraagstukken bij het invullen van de taakstelling’, somt het college op:

  • Het huisvesten van jongeren onder de 23 jaar: deze groep bestaat voornamelijk uit mannen uit Eritrea en Somalië. Deze komen gelet op de leeftijd niet in aanmerking voor een huurtoeslag en dat beperkt de mogelijkheid van het vinden van passende huisvesting. De gemeente wil kijken of zij de regels voor huurtoeslag kan veranderen. Op die manier wordt het aanbod van de lokale woningmarkt breder waardoor meer statushouders gehuisvest kunnen worden.
  • Daarnaast is het huisvesten van grote gezinnen (5 kinderen of meer) een probleem, Zwolle heeft niet veel grote woningen in de huursector waar deze doelgroep toebehoort. Op dit moment wordt ook al gekeken naar een woning waarin zich een zolder bevindt, waar een slaapkamer te realiseren valt.
  • De stroom vluchtelingen uit Syrië stelt ons ook voor keuzes; De mannen komen eerst en later de rest van het gezin, dus moet er een keuze gemaakt worden qua grootte van de woning: Huisvesten we eerst alleen of direct op basis van de gezinshereniging? In Zwolle is er in samenwerking met de woningcorporaties afgesproken om op voorhand rekening te houden met het nareizen van het gezin, dat wil zeggen bij een gezinsgrootte van 2 á 3 kinderen wordt huisvesting gezocht op basis van het volledige gezin.
  • Het beroep dat op (bijzondere) bijstand en de Wmo wordt gedaan groeit evenredig mee met de huisvesting van statushouders. Het budget voor bijzondere bijstand is een volledig gemeentelijk budget. Alle kosten van de uitvoering van deze regelingen komt voor rekening van de gemeente.

Om de krapte op de woningmarkt in Zwolle tegen te gaan probeert de gemeente ook ‘onconventionele maatregelen’ te nemen. Zo wordt er gekeken of leegstaande kantoorpanden kunnen worden verbouwd tot woonlocaties. De Verbinding in Stadshagen, tussen een aantal basisscholen, zou daar geschikt voor kunnen zijn. Ook wil de gemeente bekijken of alleenstaande statushouders samen in één woning kunnen. Dat werd eerder altijd afgeraden.

Voor de complete nota over toestroom van statushouders in Zwolle, kijk HIER.

[advpoll id=”36″ title=”Opiniepeiling” width=”250″]

Back to top button