Foto: Frank van Hienen, http://www.frankvanhienen-fotografie.nl/

Extra veiligheidsmaatregelen Koningsdag Zwolle

Tijdens Koningsdag in Zwolle (27 april) krijgen opsporingsambtenaren de mogelijkheid om bezoekers preventief te fouilleren. Ook komen er extra veiligheidsmaatregelen.

Burgemeester Henk Jan Meijer heeft een veiligheidsrisicogebied ingesteld in de binnenstad en daarbuiten (zie kaart onder) waar allerlei extra veiligheidsmaatregelen van kracht zullen zijn. Een van de overwegingen is, zo stelt de burgemeester: ‘Dat er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarbij personen of groeperingen een dusdanig gedrag vertonen dat daarmee de openbare orde wordt verstoord, gevaar wordt veroorzaakt, danwel anderszins ernstige wanordelijkheden ontstaan. (…) Dat dit gepaard kan gaan met het bezit en gebruik van (vuur)wapens, hetgeen groot gevaar oplevert voor de openbare orde en rechtsorde.’

Geen alcohol
Ook moet er een speciale Koningsdagverordening komen, waarin extra bevoegdheden staan voor opsporingsambtenaren en extra regels voor burgers. Zo is het onder andere verboden om in bepaalde gebieden alcohol te nuttigen of om geschreven stukken te verspreiden. Ook mogen er geen manifestaties worden gehouden, mogen straatmuzikanten niet optreden en mogen er geen bloembakken buiten staan. Kijk HIER voor alle maatregelen van de Koningsdagverordening.

veiligheidsgebied_zwolle