Extra veiligheidsmaatregelen voor Koningsdag

Voor Koningsdag worden extra veiligheidsmaatregelen genomen als gevolg van de aanslagen in Parijs en Brussel. Dat heeft Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Dick Schoof gezegd.

Schoof sprak in het programma WNL Op Zondag. ‘Natuurlijk is er extra alertheid. Er zijn zichtbare en onzichtbare maatregelen genomen en er zal ongetwijfeld meer politie zijn.’ Hij voegde eraan toe dat ‘mensen van wie we denken dat ze iets zouden kunnen gaan doen extra in de gaten worden gehouden’.

Vuurwapens
Eerder liet de Zwolse burgemeester Henk Jan Meijer ook al weten dat er extra maatregelen worden genomen. Een van de overwegingen is, zo stelt de burgemeester: ‘Dat er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarbij personen of groeperingen een dusdanig gedrag vertonen dat daarmee de openbare orde wordt verstoord, gevaar wordt veroorzaakt, danwel anderszins ernstige wanordelijkheden ontstaan. (…) Dat dit gepaard kan gaan met het bezit en gebruik van (vuur)wapens, hetgeen groot gevaar oplevert voor de openbare orde en rechtsorde.’

Back to top button