Extra wethouder kost Zwollenaren bijna miljoen euro

Het nieuwe College van B en W gaat bestaan uit zes wethouders, één meer dan andere coalities. En dat kost de Zwolse belastingbetaler bijna een miljoen euro. Andere, veel grotere steden, doen het met vijf wethouders. ‘Dit is machtspolitiek.’

De extra wethouder komt er na de verkiezingsuitslag waar zowel ChristenUnie als GroenLinks zeven zetels haalden. Beide partijen hebben bedongen dat ze twee wethouders mogen afleveren. VVD en Swollwacht krijgen er één. De extra wethouder is opvallend, omdat veel andere grotere steden (Rotterdam, Groningen, Apeldoorn, Enschede) gewoon met vijf wethouders een College vormen.

De (politieke) keuze komt met een behoorlijk prijskaartje. Afgezien van extra ondersteunende kosten lopen de uitgaven voor een extra wethouder op tot bijna een miljoen euro. Een specificatie:

  • Salaris (4 jaar): 397.608 euro
  • Onkosten: 16.118 euro
  • Vakantiegeld: 31.808 euro
  • Eindejaarsuitkering: 34.339
  • Wachtgeld (bij volledig gebruik): 342.899 euro
  • TOTAAL: 822.772 euro

Machtspolitiek
De SP heeft al verbijsterd gereageerd: ‘Een tekort van (ruim) 6 miljoen (op het sociaal domein, red), maar we stellen rustig een extra wethouder aan. Onzinnig en duidelijk ingegeven door de getalsmatige verhoudingen en machtspolitiek’, aldus fractievoorzitter Brammert Geerling.

Coalitieakkoord
De ChristenUnie gaat verder met Ed Anker en Michiel van Willigen als wethouders en de VVD met René de Heer. GroenLinks draagt Monique Schuttenbeld en Klaas Sloots voor als kandidaten en Swollwacht William Dogger. De vier partijen verwachten eind deze maand een akkoord te presenteren.

Back to top button