‘Extra wethouder kost Zwolse burger 1,4 miljoen euro’

Oppositiepartijen hebben geen goed woord over voor het plan van het nieuwe College om een extra wethouder te benoemen, terwijl er geen geld is voor investeringen in de stad én er bezuinigd moet worden op het sociaal domein.

CDA-fractievoorzitter Jan Nabers heeft het rekensommetje gemaakt wat de Zwolse burgers moeten betalen voor de zesde wethouder die de nieuwe coalitie van ChristenUnie, GroenLinks, Swollwacht en VVD willen. ‘De totale kosten schatten wij in op 1,4 miljoen euro. Naast de kosten van de extra wethouder staat er in het coalitieakkoord óók nog eens dat er versterking van de ambtelijke organisatie nodig is. Maar nergens wordt er uitgelegd hóé dat betaald gaat worden. Waarom kunnen grotere steden zoals Apeldoorn en Groningen het wél met vijf wethouders? Wij vragen ons af of de financiële huishouding van de gemeente Zwolle wel in goede handen is met dit nieuwe College.’ Eerder rekende ZwolleNu al uit dat de extra wethouder, zonder overheadkosten, al bijna een miljoen euro kan kosten.

Partijpolitiek
De CDA-fractievoorzitter stond niet alleen in zijn verbazing voor het extra geld dat er voor politici wordt uitgetrokken door dit College, vooral omdat er geen geld is voor investeringen in de stad én er flink bezuinigd moet worden op het sociaal domein. D66-fractievoorzitter Sonja Paauw: ‘Een zesde wethouder kan er komen op basis van inhoud en verantwoordelijkheden, niet omdat iedere partij een poppetje wil leveren. Deze keuze is voor een groot deel ingegeven door partijpolitiek. Er is geen geld om structureel te investeren, maat wel voor een extra wethouder waar wij de extra tijd niet van terugzien in de voorgestelde portefeuilles.’

‘Wel geld voor politici, niet voor inwoners’
Volgens informateur Janco Cnossen is gekozen voor een zesde wethouder, omdat het nodig zal zijn om Zwolle regionaal en in Den Haag ‘op de kaart te zetten’. Die argumentatie bevreemdde SP-fractievoorzitter Brammert Geerling. ‘De lobby-taken liggen nu – net als vroeger – nog steeds bij de burgemeester.’ Ook oppositiepartij SP had geen goed woord over voor de keuze van een extra wethouder, de partij stemde ook niet in met de voordracht van het zestal. ‘U heeft wel geld voor politici, maar niet voor inwoners van Zwolle.’

‘Dat accepteer ik niet’
ChristenUnie-fractievoorzitter Gerdien Rots reageerde fel, vooral op de kritiek van het CDA. ‘U verwijt ons machtspolitiek, dat accepteer ik niet. Het aanstellen van een extra wethouder is een zorgvuldig besluit geweest.’

Back to top button