Fatale boom in Stadshagen blijkt al meer dan jaar zwak te zijn geweest

De boom aan de Drapenierlaan in Stadshagen die knakte tijdens de storm van 17 juni en op een fietster belandde die uiteindelijk overleed, blijkt nu al één tot twee jaar zwak te zijn geweest. Dat blijkt uit onderzoek. De gemeente, verantwoordelijk voor het onderhoud, meent dat ze niet nalatig is geweest.

Op woensdagavond 17 juni 2020 is een boom tijdens extreme weersomstandigheden in de Drapenierlaan omgewaaid. De boom kwam terecht op een 52-jarige fietsster die hierdoor ter plaatse overleed.

Stamvoet verzwakt
Een dag na het ongeval is meteen onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de boom, ook omdat buurtbewoners zich eerder al zorgen maakten over de bomen in de wijk.  Nu blijkt dat de stambreuk is ontstaan als gevolg van een aantasting van het houtweefsel aan de stamvoet. De ontwikkeling zorgde er voor dat de houtkwaliteit van de gehele stamvoet is verzwakt en de boom die fatale woensdag in juni kon afbreken.

Wellicht 2 jaar oud
De aantasting van het houtweefsel is veroorzaakt door een schimmel (Dikrandtonderzwam). Deze schimmel heeft zich mogelijk al meerdere jaren onder het maaiveld kunnen ontwikkelingen voordat dit zich heeft geopenbaard met vruchtlichamen. De waargenomen vruchtlichamen zijn respectievelijk 1 en wellicht 2 jaar oud.

Laatste inspectie in 2017
De laatste inspectie van de boom was in 2017. Volgens de gemeente Zwolle zijn daar geen alarmerende rapporten over verschenen. Het is volgens de gemeente gebruikelijk om bomen eens in de drie jaar de controleren. De inspectie voor de fatale boom aan de Drapenierlaan stond voor dit najaar gepland. Omdat er in 2017 geen onregelmatigheden waren geconstateerd was het volgens de gemeente niet noodzakelijk om die controle naar voren te halen. ‘In onze ogen is er geen sprake van nalatigheid’, schrijft Swollwacht-wethouder William Dogger in een informatienota.

William Dogger Swollwacht
Swollwacht-wethouder William Dogger.

Vechthonden
Wel moest er op basis van het onderzoeksrapport een herinspectie plaatsvinden van de bomen aan de Drapenierlaan en de omgeving. Een van de bomen vertoont het beginstadium van korsthoutkoolzwam. Deze boom moet in het najaar van 2020 gekapt worden. Tussen de Drapenierlaan en Boogmakerstraat is een groene strook waar drie dode bomen stonden. Dit zijn andere (kleinere) bomen dan in de Drapenierlaan. De oorzaak van de dode bomen is tweeledig, de bomen zijn vermoedelijk intensief beschadigd geraakt door (vecht)honden en aangevreten door wilgenhoutrups. Deze drie bomen zijn op 25 juni 2020 verwijderd.

Back to top button