Financieel perspectief gemeente Zwolle staat onder druk

Het structureel financieel perspectief van de gemeente Zwolle staat onder druk. Dat staat in de eerste begroting van het nieuwe College van B en W. Niettemin is er ruimte gevonden te investeren. Zo wordt er in 2019 liefst 750.000 euro uitgetrokken voor nieuwe ambtenaren en de jaren daarna 250.000 structureel per jaar.

In de eerste begroting na de gemeenteraadsverkiezingen waarschuwt het nieuwe stadsbestuur (ChristenUnie, GroenLinks, Swollwacht en VVD) voor het financieel perspectief in Zwolle. Dat is verslechtert door onder andere de uitkomsten van het gemeentefonds, de nog te ramen volumegroei voor Wmo en jeugdtaken en noodzakelijke bestedingen om te bouwen aan een toekomstbestendige organisatie.

Zesde wethouder
Op het laatste punt gaat de gemeente Zwolle (veel) geld uitgeven, waardoor het ambtenarenapparaat flink wordt uitgebreid. Eerder werd er ook al extra geld gebruikt voor het aanstellen van een zesde wethouder én voor fractieondersteuning van de acht politieke partijen in Zwolle. Voor de zogenoemde ’toekomstbestendige organisatie’ wordt in 2019 incidenteel 750.000 euro gereserveerd en vanaf 2019 250.000 euro structureel.

Welzorg
Na legio klachten over Wmo-leverancier Welzorg heeft er in 2018 een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden voor de hulpmiddelen Wmo. Dit heeft geleid tot een gunning aan twee leveranciers, waaronder toch ook weer Welzorg. De nieuwe aanbesteding leidt echter wel tot een hogere prijs. De verwachting is daarom dat de kosten structureel met 700.000 euro (!) per jaar stijgen.

Kijk hier voor alle bestedingsvoorstellen in de nieuwe begroting van de gemeente Zwolle.

Back to top button